Uudised – september 2016

Meditsiini toetavad nimelised allfondid

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond alustas taotluste vastuvõttu 2017. aasta stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks.

Taotluste vastuvõtt lõpeb esmaspäeval, 17. oktoobril 2016 kell 16.00.

Täpsemat informatsiooni jagamise tingimuste kohta ning taotluse esitamiseks vajaliku ankeedi saate Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljelt www.erkf.ee või Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond kontorist aadressil: A. Weizenbergi 20A-13 (III korrus), 10150 Tallinn, telefon 601 3428, vastuvõtt tööpäeviti 10.00 – 16.00.

Stipendiume ja toetusi jagatakse 100-st nimelisest allfondist, millest neli toetavad meditsiini.

Adda ja Leonhard Mardna fond

Asutatud 2001. aastal perekond Mardna poolt Dr. Adda Mardna (1905 – 2002) ja Dr. Leonhard Mardna (1901 – 1982) mälestuse jäädvustamiseks.

Adda ja Leonhard Mardna fond toetab sisehaiguste arstide õpinguid ja tegevust.

Halduskogu 4-liikmeline: Andres Lehtmets, Mihkel Mardna., Peeter Mardna, Arvo Mesikepp.

 Doktor Väino Tuppitsa mälestusfond

Algatatud 2001. aastal perekond Tuppitsa poolt Dr. Väino Tuppitsa (1941−1994) mälestuse jäädvustamiseks. Doktor Väino Tuppitsa mälestusfond toetab Tallinna Keskhaigla traditsioone elanikkonnale kõrgetasemelise meditsiiniabi tagamisel ja meditsiinikaadri ettevalmistamisel.

Halduskogu 5-liikmeline: Ralf Allikvee, Vahur Keldrima, Teet Lainevee, Peeter Mardna, Tõnu Tuppits.

 Professor Uno Sibula fond

Algatatud 1997. aastal perekond Sibula poolt professor Uno Sibula (1927−1997) mälestuseks. Professor Uno Sibula fond toetab kirurgide ja kirurgia residentide koolitust ning täiendusõpet.

Halduskogu 7-liikmeline: Sven Eving, Andres Kork, Urmas Lepner, Mari Sibul, Jaan Soplepmann, Jaan Tepp, Andre Trudnikov.

Professor Uno Sibula fondi eesmärkide täitmiseks eraldatakse stipendiumid Eesti Vabariigi kirurgidele ja kirurgia residentidele uute ravi ja diagnostika võtete omandamiseks või kindla sisuga erialase koolitusprogrammi läbimiseks väljapaistvates välismaistes ravi- ja teadusasutustes.

Nõuded taotluse esitajale:

  1. a) taotleja töökohaks on Eesti Vabariigi haigla kirurgia osakond;
  2. b) soovitav on teaduskraadi ja publikatsioonide olemasolu, mis osundab taotleja aktiivsele suhtumisele oma erialasse.

Taotleja peab täitma Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond rahalise toetuse taotlemise ankeedi, lisama taotluse põhjenduse, eelarve ja erialase CV.

Robert Lepiksoni fond

Asutatud 1998. aastal Robert Lepiksoni poolt. Aastast 2010 toetab Tartu Ülikooli arstiteaduskonna magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste koolitust ning enesetäiendamist.

Stipendiaatide leidmiseks korraldab konkursi Tartu Ülikooli arstiteaduskond.