Uudised – september 2017

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond alustas taotluste vastuvõttu 2018. aasta stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks

Meditsiini toetavad nimelised allfondid

SIHTASUTUSE EESTI RAHVUSKULTUURI FOND

kahekümne kaheksandal jagamisel

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond alustas taotluste vastuvõttu 2018. aasta stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks.

Taotluste vastuvõtt lõpeb esmaspäeval, 16. oktoobril 2017 kell 16.00.

Täpsemat informatsiooni jagamise tingimuste kohta ning taotluse esitamiseks vajaliku ankeedi saate Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljelt www.erkf.ee või Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond kontorist aadressil: Ants Lauteri 7-13 (II korrus), 10145 Tallinn, telefon 601 3428, vastuvõtt tööpäeviti 10.00 – 16.00.

Stipendiume ja toetusi jagatakse 136-st nimelisest allfondist, millest neli toetavad meditsiini.

 

Adda ja Leonhard Mardna fond

Asutatud 2001. aastal Peeter Mardna poolt Dr. Adda Mardna (1905−2002) ja Dr. Leonhard Mardna (1901−1982) mälestuse jäädvustamiseks. Adda ja Leonhard Mardna fond toetab sisehaiguste arstide õpinguid ja tegevust.

Jagamisele tuleb üks 1 000 euro suurune stipendium.

Halduskogu on 4-liikmeline: Andres Lehtmets, Mihkel Mardna, Peeter Mardna, Arvo Mesikepp.

 

Doktor Ivo Risti fond

Algatatud 1999. aastal perekond Risti poolt Dr. Ivo Risti (1935−1997) mälestuse jäädvustamiseks.

Doktor Ivo Risti fond toetab traumatoloogia-ortopeedia residentide (v.a 1. aasta residendid) koolitust ja täiendusõpet. Taotleja peab lisaks taotluse põhjendusele ja eelarvele esitama erialase CV.

Jagamisele tuleb 1 000 eurot.

Halduskogu on 5-liikmeline: Dr. Eldur Annus, Prof. Tiit Haviko, Dr. Karl-Andres Kants, Dr. Udo Pere, Dr. Toomas Saluse.

 

Doktor Väino Tuppitsa mälestusfond

Algatatud 2001. aastal perekond Tuppitsa poolt Dr. Väino Tuppitsa (1941−1994) mälestuse jäädvustamiseks. Doktor Väino Tuppitsa mälestusfond toetab Tallinna Keskhaigla traditsioone elanikkonnale kõrgetasemelise meditsiiniabi tagamisel ja meditsiinikaadri ettevalmistamisel.

Jagamisele tuleb 1 000 eurot.

Halduskogu on 5-liikmeline: Ralf Allikvee, Vahur Keldrima, Teet Lainevee, Peeter Mardna, Tõnu Tuppits.

 

Robert Lepiksoni fond

Asutatud 1998. aastal Robert Lepiksoni (1952−2006) poolt. Aastast 2010 toetab Tartu Ülikooli arstiteaduskonna magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste koolitust ning enesetäiendamist. Stipendiaatide leidmiseks korraldab konkursi Tartu Ülikooli arstiteaduskond.

Jagamisele tuleb 1 000 eurot.