Uudised – september 2018

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab 15. oktoobrini vastu taotlusi 2019. aasta stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks

Meditsiini toetavad nimelised allfondid

SIHTASUTUSE EESTI RAHVUSKULTUURI FOND

kahekümne üheksandal jagamisel

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab 15. oktoobrini vastu taotlusi 2019. aasta stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks.

Täpsemat informatsiooni jagamise tingimuste kohta ning taotluse esitamiseks vajaliku ankeedi saate Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljelt www.erkf.ee või Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond kontorist aadressil: Ants Lauteri 7-13 (II korrus), 10145 Tallinn, telefon 601 3428, vastuvõtt tööpäeviti 10.00 – 16.00.

Stipendiume ja toetusi jagatakse 127-st nimelisest allfondist, millest neli toetavad meditsiini.

Adda ja Leonhard Mardna fond

Asutatud 2001. aastal Peeter Mardna poolt Dr. Adda Mardna (1905−2002) ja Dr. Leonhard Mardna (1901−1982) mälestuse jäädvustamiseks. Adda ja Leonhard Mardna fond toetab sisehaiguste arstide õpinguid ja tegevust.

Jagamisele tuleb üks 1 000 euro suurune stipendium.

Halduskogu on 4-liikmeline: Andres Lehtmets, Mihkel Mardna, Peeter Mardna, Arvo Mesikepp.

Doktor Väino Tuppitsa mälestusfond

Algatatud 2001. aastal perekond Tuppitsa poolt Dr. Väino Tuppitsa (1941−1994) mälestuse jäädvustamiseks. Doktor Väino Tuppitsa mälestusfond toetab Tallinna Keskhaigla traditsioone elanikkonnale kõrgetasemelise meditsiiniabi tagamisel ja meditsiinikaadri ettevalmistamisel.

Jagamisele tuleb 1 000 eurot.

Halduskogu on 5-liikmeline: Ralf Allikvee, Vahur Keldrima, Teet Lainevee, Peeter Mardna, Tõnu Tuppits.

Robert Lepiksoni fond

Asutatud 1998. aastal Robert Lepiksoni (1952−2006) poolt. Aastast 2010 toetab Tartu Ülikooli arstiteaduskonna magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste koolitust ning enesetäiendamist. Stipendiaatide leidmiseks korraldab konkursi Tartu Ülikooli arstiteaduskond.

Jagamisele tuleb 1 000 eurot.

Salme ja Aleksander Mathieseni fond

Algatatud 2004. aastal Rootsis asuva Salme ja Aleksander Mathieseni Mälestusfondi poolt eesmärgiga toetada avalik-õiguslike ülikoolide magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi arstiteaduse ning inseneri- ja täppisteaduste (füüsika, keemia, matemaatika) valdkondades. Stipendiaatide valikul eelistatakse head õppeedukust ja võetakse arvesse taotlejate majanduslikku olukorda.

Paarisarvulistel aastatel toetatakse arstiteaduse eriala magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi ja paarituarvulistel aastatel toetatakse inseneri- ja täppisteaduste (füüsika, keemia, matemaatika) erialade magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi.

Sel aastal toetatakse arstiteaduse eriala magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi.

Jagamisele tuleb 1 000 eurot.