Uudised – august 2019

Soole mikrobioom võib mõjutada ka vananemisprotsessi

Viimaste aastate uuringud on kinnitanud, et muutused soole mikrobioomis mõjutavad kogu organismi metaboolset neuroendokriinset ja immunoloogilist tasakaalu. Samuti on soole mikrobioom oluline tegur mitmesuguste haiguslike protsesside – rasvumine, 2. tüübi diabeet, kardiovaskulaarsed haigused, vähk jt − patogeneesis.

Hispaania ja Prantsusmaa teadlaste koostöögrupi uurimused näitasid, et soole mikrobioom mõjutab ka vananemise kiirust. Uuriti eksperimentaalselt esilekutsutud enneaegse vananemise sündroomiga (progeeriasündroom) hiirte soole mikrobioomi ja erinevalt metsikutest hiirtest leiti neil roojast enam Proteobacteria ja Cyanobacteria perekondadesse kuuluvaid ja vähem Verrucomicrobia perekonna mikroobe. Analoogne rooja düsbioos leiti ka progeeriasündroomide hulka kuuluva Hutchinson-Gilfordi sündroomiga inimestel. Pikaealiste (90 a ja vanemad) isikute roojas olid aga ülekaalus Verrucomicrobia mikroobid. Veelgi enam – pärast metsikute hiirte rooja mikroobide ülekannet progeeriaga hiirtele vähenesid neil enneaegsele vananemisele iseloomulikud ilmingud ja need vähenesid veelgi enam katsealustel progeeriaga hiirtel, kellele kanti üle Verrucomicrobia perekonda kuuluvaid Akkermansia muciniphila mikroobe. Ilmnes ka, et Verrucomicrobia ülekande järgselt suurenes katseloomade sooles sekundaarsete sapphapete kogus. Need tekivad maksast soolde erituvate sapphapete metaboliseerumisel sooles leiduvate mikroobide poolt ning osalevad lipiidide ja glükoosi metabolismis.

Autorite hinnangul kinnitab uurimus soole mikrobioomi ja vananemisprotsesside seost. Võimalik, et tulevikus, edasiste uuringute tulemuste alusel saab soole mikrobioomi sobivalt mõjutades ennetada või pidurdada vananemisega seotud haiguslikke ilmingute kujunemist.

 

Refereeritud

Bárcena C, Valdés-Mas R, Mayoral P et al. Healthspan and lifespan extension by fecal microbiota transplantation into progeroid mice. Nat Med 2019;25:1234–42.