Uudised – detsember 2021

Soole mikrobioomil on oluline osa suitsetamisega ja sellest loobumisega seotud kehakaalumuutuste regulatsioonis

Paljudel juhtudel ei loobuta suitsetamisest kartuses, et sellega kaasneb kehakaalu suurenemine.  Mõne uuringu andmeil suureneb suitsetamisest loobumise järel kehakaal 6–12 kuu jooksul keskmiselt 4,5 kg. Kindlaid andmeid suitsetamisest loobumise järgse kehakaalu tõusu patogeneesist senini ei ole.

Iisraeli Weizmanni Teadusinstituudis korraldatud eksperimentaalsed uuringud kinnitasid suitsetamise ja sellest loobumisega seotud soole mikrobioomi muutuste osa katseloomade kehakaalu muutuste regulatsioonis. Tubakasuitsule eksponeeritud hiirte kehakaal ei suurenenud vaatamata rasva- ja süsivesikuterikkale dieedile, tubakasuitsu mõju lakkamisel aga kasvas nende katseloomade kehakaal kiiresti.

Tubakasuitsust mitte mõjutatud hiirte kehakaal ei suurenenud energiarikka dieedi mõjul pärast neile „suitsetavate“ hiirte mikrobioomi transplanteerimist . „Suitsetamisest loobunud“ hiirte kehakaal energiarikka dieedi mõjul enam ei suurenenud,  kui neile manustati laiatoimelist antibiootikumi, mis oletatavasti mõjutas soole mikrobioomi. Samuti ei suurenenud kehakaal energiarikka toidu mõjul tubakasuitsule eksponeerimata hiirtel pärast antibiootikumidega mõjutatud hiirte mikrobioomi ülekannet.

Analüüsides soolemikroobide elutegevuse produkte „suitsetavatel“ ja sellest loobunud hiirtel leidsid uurijad 2 bioaktiivset molekuli, mis mõjutasid katseloomade kehakaalu. Ühe neist – dimetüülglütsiini (DMG) – manustamise järel hakkas antibiootikumidega mõjutatud hiirte kehakaal tõusma, teise – atsetüülglütsiini (ACG) – mõjul „suitsetamisest“ loobunud hiirte kehakaal ei suurenenud.

Uurijad jälgisid ka 96 füüsiliselt tervel suitsetajal ja sellest loobunud vabatahtlikul mikrobioomi muutusi ning need osutusid sarnasteks katseloomadel leitutega. Uuringute tulemused kinnitavad, et soole mikrobioom mõjutab olulisel määral katseloomade ja ilmselt ka inimese kehakaalu, ning sellesuunalised uuringud võimaldavad leida uusi võimalusi ülekaaluliste ja rasvunud isikute käsitlemisel.

Refereeritud

Fluhr L, Mor U, Kolodziejczyk AA et al. Gut microbiota modulates weight gain in mice after discontinued smoke exposure. Nature 2021, doi: 10.1038/s41586-021-04194-8.