Uudised – august 2022

Soolebakterite produtseeritud histamiin võib olla kroonilise kõhuvalu vallandaja

Kanada McMasteri ülikooli ja Queeni ülikooli ühine töörühm uuris ärritatud soole sündroomiga (ÄSS) patsientide kohordi soole mikrobioomi ning leidis, et ÄSS-iga patsientide soole mikrobioomi koosseisust 25% moodustavad bakteri Klebsiella aerogenes (varasema nimega Enterococcus aerogenes) tüved. Samuti ilmnes, et ÄSS-iga patsientidel oli kõhuvalu ajal võrreldes valuvaba perioodidega väljaheites suurem histamiini kontsentratsioon.

Järgnenud uuringutes katseloomadega koloniseeriti mikroobivabade hiirte soolestik ÄSS-iga patsientide mikrobioomiga. Kontrollgrupi loomadele manustati tervete inimeste soole sisu. Ilmnes, et Klebsiella aerogenes sünteesib oma elutegevuse käigus aminohappest histidiinist histamiini. Viimane on tuntud kui valu mediaator. Sooles kogunenud histamiin aktiveerib histamiin-4 retseptori kaudu soole nuumrakud, mis omakorda produtseerivad histamiini ja teisi valusignaali vahendajaid, põhjustades põletikku ja valu.

Kui histamiini tootvate bakteritega koloniseeritud hiired viidi üle fermenteeritavate süsivesikute vaesele dieedile, vähenes bakteriaalse histamiini tootmine märkimisväärselt ja vähenesid vistseraalsele tundlikkusele viitavad tunnused. ÄSS-iga patsientidel leitud Klebsiella tüvedel ilmnes histidiini dekarboksülaasi geenivariant, mis soodustab rohket histamiini produktsiooni.

Uuringu andmeil võiks histamiin-4 retseptori farmakoloogiline blokaad ÄSS-iga patsientidel pidurdada nuumrakkude aktiveerumist ja histamiini produtseerimist sooles. Selle tulemusel võiks leevenduda kõhuvalu ning muud kliinilised ilmingud.

Refereeritud

McMaster University. Histamine-producing gut bacteria can trigger chronic abdominal pain. 2022, https://medicalxpress.com/news/2022-07-histamine-producing-gut-bacteria-trigger-chronic.html

De Palma G, Shimbori C, Reed DE et al. Histamine production by the gut microbiota induces visceral hyperalgesia through histamine 4 receptor signaling in mice. Sci Transl Med 2022;14:eabj1895.