Uudised – juuni 2022

Soospetsiifilised esimese südameinfarkti riskitegurid nooremas keskeas

USA andmeil moodustavad 800 000-st aastas südameinfarkti haigestunust kolmandiku 55aastased ning nooremad mehed ja naised. Südameinfarkt on selle vanuserühma peamine haigestumise ja surma põhjus.

USAs Yale’i ülikoolis tehtud uuringus selgitati südameinfarkti haigestumise 7 peamise riskiteguri osakaalu 55aastaste ja nooremate meeste ning naiste seas, mis moodustavad 85% selle vanuserühma südameinfarkti riskiteguritest. Riskitegurite puhul ilmnesid soolised erinevused.

Analüüsiti 7 riskiteguri osakaalu 2264 südameinfarkti haigestunud isikul, keskmises vanuses 48 aastat, 66% olid naised. Kontrollrühma moodustas 2264 demograafiliste näitajate poolest sarnast isikut. Erinevate riskitegurite šansside suhe (OR) oli naistel (N) ja meestel (M) järgmine: diabeet N 3,89, M 1,76; depressioon N 3,19, M 1,77; arteriaalne hüpertensioon N 2,31, M 2,19; suitsetamine N 3,28, M 3,28; noores eas südameinfarkti haigestumine lähisugulaste seas N 1,48, M 2,42; hüperkolesteroleemia N 1,02, M 2,16; vähene sissetulek perekonnas N 1,79, M 1,35.

Uuringust ilmnes südameinfarkti riskitegurite erinev osakaal meeste ja naiste hulgas. Diabeet, depressioon, suitsetamine ja perekonna vaesus olid naistel võrreldes meestega suurema osakaaluga südameinfarkti riskitegurid, hüperkolesteroleemia ja noores eas südameinfarkti haigestumine lähisugulaste seas olid suurema osakaaluga infarkti riskitegurid meestel. Suitsetamine oli võrdse osakaaluga riskitegur nii meeste kui ka naiste hulgas. Enamik loetletud nooremas eas sagedamini esinevatest südameinfarkti riskiteguritest on tänapäeval raviga mõjutatavad või välditavad.

Refereeritud

Lu Y, Li S-X, Liu Y et al. Sex-specific risk factors associated with first acute myocardial infarction in young adults. JAMA Netw Open 2022;5:e229953. Doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.9953.