Uudised – aprill 2023

Statiiniga ravitud patsientidel on veresoonkonna põletik vere kolesteroolitasemest olulisem kardiovaskulaarsete häirete ja surma riskitegur

Aterotrombootilise haiguse teket soodustavad peamiste teguritena hüperlipideemia ja veresoonte põletik. Tõhusa statiinraviga on võimalik hüperlipideemiat korrigeerida, kuid vähe on andmeid selle mõjust veresoonkonna põletikule ja põletiku rolli muutustest aterotrombootilise haiguse patogeneesis.

Veresoonkonna põletiku astet hinnatakse kõrgtundliku C-reaktiivse valgu (CRV-hs) taseme järgi: kõrgem väärtus viitab aktiivsemale põletikule. USA uurijad analüüsisid kolme viimasel ajal avaldatud uuringu tulemusi, kus hinnati kardiovaskulaarsete häirete ja surma riski suurtes annustes statiinravi saanud patsientidel, võttes arvesse kõrgtundliku CRV ning LDL-kolesterooli taseme näitajaid. Analüüsiti 31 245 patsiendi andmeid.

Patsientidel, kel CRV-hs väärtused olid kõrgeimas kvartiilis, oli võrreldes madalaimas kvartiilis CRV-hs näitudega patsientidega 30% võrra suurem kardiovaskulaarsete atakkide risk ning praktiliselt poole suurem kardiovaskulaarse surma ja üldsuremuse risk. Statiinraviga saavutatud vere LDL-kolesterooli väärtused (kõrgeimas või madalamas kvartiilis) kardiovaskulaarsete häirete (atakkide) riski praktiliselt ei mõjutanud, kuid kõrgeimas LDL-kolesterooli kvartiilis patsientidel oli mõnevõrra suurem kardiovaskulaarse surma ja üldsuremuse risk (ohusuhe HR vastavalt 1,27 ja 1,16).

Suure aterotrombootilise haiguse riskiga patsientidel oleks kardiovaskulaarsete tüsistuste ennetuseks lisaks hüperlipideemia korrektsioonile otstarbekas ravida ka veresoonkonna põletikke. Praegu on need võimalused piiratud.

Refereeritud

Ridker PM, Bhatt DL, Pradhan AD, et al. Inflammation and cholesterol as predictors of cardiovascular events among patients receiving statin therapy: a collaborative analysis of three randomised trials. Lancet 2023;401:1293–1301.