Uudised – jaanuar 2024

Statiinravi vähendab hormoonasendusraviga kaasneva venoosse trombemboolia riski

USA Texase ülikooli teadlased uurisid statiinravi mõju venoosse trombemboolia (VTE) riski tasemele hormoonasendusravi saavatel 50–64aastastel naistel.

Aastatel 2007–2019 jälgiti kokku 223 349 naist vanuses 50–64 eluaastat. Neist 20 358 said hormoonasendusravi ja 36 238 naist said ka statiinravi. Andmete analüüsil ilmnes, et hormoonasendusravi saavatel naistel oli VTE risk 50% võrra suurem võrreldes hormoonravi mitte saavate naistega. Naistel, kes said samaaegselt hormoonasendusravi ja statiini, oli VTE risk vaid 25% võrra suurem kui neil, kes ei saanud hormoonasendusravi. Statiinravi ise, kui hormoonpreparaate ei ordineeritud, VTE riski ei mõjutanud (šansside suhe OR 0,89).

Uuring kinnitab, et hormoonasendusravi menopausiga kaasuvate vaevuste raviks suurendab VTE (süvaveenide tromboos, kopsuarteri trombemboolia) riski ja samaaegne statiinravi võib olla tõhus VTE riski vähendamiseks.

Refereeritud

Davis JW, Weller SC, Porterfield L, Chen L, Wilkinson GS. Statin use and the risk of venous thromboembolism in women taking hormone therapy. JAMA Netw Open 2023;6:e2348213. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2023.48213