Uudised – oktoober 2021

Statiinravi võib halvendada diabeedi kulgu

Enamik ravijuhendid soovitab ordineerida statiine kardiovaskulaarse riski vähendamiseks. Soovitatav LDL-kolesterooli tase veres on alla 3 mmol/L. Kirjanduses esitatud statiinravi kõrvaltoimed on muskuloskeletaalsete sümptomite teke, suurenenud diabeedi ja hemorraagilise insuldi risk.

USA-s tehtud uuringus jälgiti 12 aasta vältel (2003–2015) sel perioodil diagnoositud diabeedihaigete haiguse kulgu sõltuvalt sellest, kas neile määrati statiinravi või prootonpumba inhibiitor platseebona. Nii ravi- kui ka platseeborühma moodustasid 83 022 patsienti keskmise vanusega 60 eluaastat; enamik neist – 95,9% – olid mehed. Mõlema rühma patsientidel registreeriti diabeedi komplitseeritud kulule viitavaid tunnuseid: vajadus alustada insuliinravi, mitme erinevast klassist veresuhkrutaset langetava ravimi ordineerimise vajadus, enam kui viie hüperglükeemiaepisoodi (veresuhkrutase üle 11 mmol/L) esinemine, ketoatsidoosi kujunemine, ravimitele allumatu diabeedi kujunemine.

Statiinravi rühmas registreeriti ühe või enama diabeedi komplitseeritud kulule viitava tunnuse olemasolu 55,9%-l, platseeborühmas vastavalt 48,0%-l patsientidest.

Autorid järeldasid, et ravi statiinidega võib komplitseerida diabeedi kulgu. Vajalikud on edasised uuringud, selgitamaks statiinide toime täpsemaid patogeneetilisi mehhanisme diabeedi korral.

Refereeritud

Mansi IA, Chansard M, Lingvay L, Zhang S, Halm EA, Alvarez CA. Association of statin therapy initiation with diabetes progression: a retrospective matched-cohort study. JAMA Intern Med 2021, doi: 10.1001/jamainternmed.2021.5714.