Uudised – mai 2024

Statiinravi võib suurendada diabeediriski

Paljude juhuslikustatud uuringute andmeil suurendab ravi statiinidega diabeeti haigestumise riski. Ühendkuningriigi ja Austraalia teadlaste koostöös valminud statiinravi uurimisprojekti (Cholesterol Treatment Trials Collaborations) raames läbi viidud 23 juhuslikustatud platseebokontrollitud uuringu metaanalüüsil selgitati statiinravi mõju diabeeti haigestumisele ja diabeedi kulule. Kokku analüüsiti 149 611 patsiendi andmeid, kes said statiinravi, neist 31 041 patsiendil oli enne uuringusse arvamist diagnoositud diabeet. Jälgimisperiood oli keskmiselt 4,3 aastat.

Võrreldes platseeboga oli mõõdukas annuses statiiniga (atorvastatiini näitel 10–20 mg) ravitutel 10% võrra suurem risk haigestuda diabeeti ning suures annuses statiinravi saanutel (atorvastatiini 60–80 mg) oli diabeedirisk platseeboga võrreldes 36% suurem. Sealjuures oli kahel kolmandikul diabeeti haigestunud patsientidest enne uuringusse arvamist veresuhkru väärtused normi ülemisel piiril. Uuringusse arvatud diabeedihaigetel oli veresuhkru väärtuste tõusu ohusuhe (RR) platseeboga võrreldes mõõdukas annuses statiinravi korral 1,10 ja suures annuses statiinravi korral 1,24.

Mahuka metaanalüüsi andmeil suurendavad statiinid kasutatud doosist sõltuvalt mõõdukalt väljendunud diabeedi kujunemise riski, enamasti diabeedi riskigrupi patsientidel, ning süvendavad mõõdukalt veresuhkru regulatsiooni häireid väljakujunenud diabeediga patsientidel. Autorite hinnangul kinnitab uuring, et statiinravi tõhusus kardiovaskulaarse tervise hoidmisel kaalub üles raviga kaasneva mõõduka veresuhkru regulatsiooni häirete riski. Statiinravi ordineerimisel tuleb patsiente diabeediriskist informeerida ja neid vastavalt jälgida.

Refereeritud

Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Collaboration. Effects of statin therapy on diagnoses of new-onset diabetes and worsening glycaemia in large-scale randomised blinded statin trials: an individual participant data meta-analysis. Lancet Diabetes Endocrinol 2024;12:306–19.