Uudised – november 2018

Steroidisüst või randmeliigese lahastamine karpaalkanali sündroomi raviks

Karpaalkanali sündroom põhjustab käevalu, tundlikkus- ja motoorikahäireid, häirides oluliselt patsiendi igapäevast toimetulekut ja elukvaliteeti. Konservatiivsete ravivõtetena on kasutusel nii steroidisüst karpaalkanalisse kui ka randmeliigese lahastamine ööseks. Viimati mainitud meetodi efektiivsuse kohta puuduvad platseebokontrollitud uuringud, samuti ei ole ühest hinnangut steroidisüstide pikemaaegsele ravitoimele.

Ühendkuningriigis 25 esmatasandi arstiabikeskuse osavõtul tehtud randomiseeritud uuringus hinnati steroidisüstide või randmeliigese lahastamise mõju 212 kerge või mõõduka astmega karpaalkanali sündroomiga haigel. Patsiendid täitsid spetsiaalse küsimustiku (Bostoni karpaalkanali sündroomi küsimustik) ravi algul ja seejärel 6. nädalal ning 6. kuul pärast ravi algust. Patsientidele süstiti kas ühekordselt 20 mg metüülprednisolooni karpaalkanalisse või nad lahastasid randmeliigese igal ööl 6 nädala vältel. Enne ravi ei tehtud käte närvide elektrofüsioloogilisi uuringuid ning kliiniliselt raske sündroomiga (püsiv tuimustunne ja tundlikkushäired sõrmedes, teenari atroofia) patsiente uuringusse ei kaasatud. 6. nädalal pärast ravi oli steroidisüsti saanud patsientide paranemisskoor oluliselt parem kui lahastatute grupis (paranemisskoorid vastavalt 0,84 ja 0,48), kuid 6 kuu pärast esinesid und häirivad sümptomid kolmandikul steroidisüsti saanud ja neljandikul öise lahastamisega ravitud patsientidel.

Autorite hinnangul on mõõduka ja kerge karpaalkanali sündroomiga patsientide ravis soovituslikult esmavalikuks steroidisüst. Selle ebapiisava toime või sümptomite retsidiveerumise korral on kirurgiline ravi otstarbekas ja piisavalt tõendatud.

 

Refereeritud

Chesterton LS, Blagojevic-Bucknall M, Burton C et al. The clinical and cost-effectiveness of corticosteroid injection versus night splint for carpal tunnel syndrome (INSTINCTS trial):an openlabel parallel group randomized controlled trial. Lancet 2018,392:1423–33.

Atroshi I. Steroid injection or wrist splint for first-time carpal tunnel syndrome? Lancet 2018;392:1383–4.