Uudised – september 2020

Stipendiumid meditsiini toetuseks

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab 15. oktoobrini vastu taotlusi 2021. aasta stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks.

Stipendiume ja toetusi jagatakse 137-st nimelisest allfondist, millest neli toetavad meditsiini.

 

Adda ja Leonhard Mardna fond

Asutatud 2001. aastal Peeter Mardna poolt Dr. Adda Mardna (1905−2002) ja Dr. Leonhard Mardna (1901−1982) mälestuse jäädvustamiseks.

Adda ja Leonhard Mardna fond toetab sisehaiguste arstide enesetäiendamist ja tegevust.

Jagamisele tuleb üks 1 000 euro suurune stipendium.

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule: Andres Lehtmets, Mihkel Mardna, Peeter Mardna, Arvo Mesikepp.

 Doktor Väino Tuppitsa mälestusfond

Algatatud 2001. aastal perekond Tuppitsa poolt Dr. Väino Tuppitsa (1941−1994) mälestuse jäädvustamiseks. Doktor Väino Tuppitsa mälestusfond toetab Tallinna Keskhaigla traditsioone elanikkonnale kõrgetasemelise meditsiiniabi tagamisel ja meditsiinikaadri ettevalmistamisel.

Jagamisele tuleb 2 000 eurot.

Konkursi stipendiaatide leidmiseks korraldab Doktor Väino Tuppitsa mälestusfondi halduskogu.

Halduskogu on 5-liikmeline: Ralf Allikvee, Vahur Keldrima, Teet Lainevee, Peeter Mardna, Tõnu Tuppits.

 Professor Uno Sibula fond

Algatatud 1997. aastal perekond Sibula poolt professor Uno Sibula (1927−1997) mälestuseks. Professor Uno Sibula fond toetab kirurgide ja kirurgia residentide koolitust ning täiendusõpet.

Jagamisele tuleb 1 000 eurot.

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule. Halduskogu on 7-liikmeline: Sven Eving, Andres Kork, Urmas Lepner, Mari Sibul, Jaan Soplepmann, Jaan Tepp, Andre Trudnikov.

 Salme ja Aleksander Mathieseni fond

Algatatud 2004. aastal Rootsis asuva Salme ja Aleksander Mathieseni Mälestusfondi poolt eesmärgiga toetada avalik-õiguslike ülikoolide magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi arstiteaduse ning inseneri- ja täppisteaduste (füüsika, keemia, matemaatika) valdkondades. Stipendiaatide valikul eelistatakse head õppeedukust ja võetakse arvesse taotlejate majanduslikku olukorda.

Sel aastal toetatakse arstiteaduse eriala magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi.

Jagamisele tuleb 1 000 eurot.

 

Jagamise info, jagamisel osalevate allfondide nimekirja ning E-ANKEEDI leiate Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljelt www.erkf.ee