Uudised – september 2023

Stipendiumid meditsiini toetuseks

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab 15. oktoobrini vastu taotlusi 2024. aasta stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks. Täpsemalt saab lugeda taotluste vastuvõtu kohta: http://www.erkf.ee/taotlejale

Stipendiume ja toetusi jagatakse 124-st nimelisest allfondist, millest kaks toetavad meditsiini.

Adda ja Leonhard Mardna fond

Asutatud 2001. aastal Peeter Mardna poolt Dr. Adda Mardna (1905−2002) ja Dr. Leonhard Mardna (1901−1982) mälestuse jäädvustamiseks.

Adda ja Leonhard Mardna fond toetab sisehaiguste arstide enesetäiendamist ja tegevust.

Jagamisele tuleb üks 1 000 euro suurune stipendium.

Konkursi stipendiaadi leidmiseks korraldab halduskogu.

 Professor Uno Sibula fond

Algatatud 1997. aastal perekond Sibula poolt professor Uno Sibula (1927−1997) mälestuseks. Professor Uno Sibula fond toetab kirurgide ja kirurgia residentide koolitust ning täiendusõpet.

Jagamisele tuleb 1 000 eurot.

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.

 

Taotlusi võtame vastu elektroonilise taotlemise keskkonnas E-ANKEET

Jagamise info, jagamisel osalevate allfondide nimekirja ning E-ANKEEDI leiate Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljelt www.erkf.ee