Uudised – august 2019

Stipendiumid meditsiini toetuseks

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab 15. oktoobrini vastu taotlusi 2020. aasta stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks.

Stipendiume ja toetusi jagatakse 139-st nimelisest allfondist, millest neli toetavad meditsiini.

Adda ja Leonhard Mardna fond

Asutatud 2001. aastal Peeter Mardna poolt Dr. Adda Mardna (1905−2002) ja Dr. Leonhard Mardna (1901−1982) mälestuse jäädvustamiseks.

Adda ja Leonhard Mardna fond toetab sisehaiguste arstide enesetäiendamist ja tegevust.

Jagamisele tuleb üks 1 000 euro suurune stipendium.

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule: Andres Lehtmets, Mihkel Mardna, Peeter Mardna, Arvo Mesikepp.

Doktor Ivo Risti fond

Algatatud 1999. aastal perekond Risti poolt Dr. Ivo Risti (1935−1997) mälestuse jäädvustamiseks.

Doktor Ivo Risti fond toetab traumatoloogia-ortopeedia residentide (v.a 1. aasta residendid) koolitust ja täiendusõpet. Taotleja peab lisaks taotluse põhjendusele ja eelarvele esitama erialase CV.

Jagamisele tuleb 1 000 eurot.

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule: Dr. Eldur Annus, Prof. Tiit Haviko, Dr. Karl-Andres Kants, Dr. Udo Pere, Dr. Toomas Saluse.

Professor Uno Sibula fond

Algatatud 1997. aastal perekond Sibula poolt professor Uno Sibula (1927−1997) mälestuseks. Professor Uno Sibula fond toetab kirurgide ja kirurgia residentide koolitust ning täiendusõpet.

Jagamisele tuleb 1 000 eurot.

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule. Halduskogu on 7-liikmeline: Sven Eving, Andres Kork, Urmas Lepner, Mari Sibul, Jaan Soplepmann, Jaan Tepp, Andre Trudnikov.

Robert Lepiksoni fond

Asutatud 1998. aastal Robert Lepiksoni (1952−2006) poolt. Aastast 2010 toetab Tartu Ülikooli arstiteaduskonna magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste koolitust ning enesetäiendamist. Stipendiaatide leidmiseks korraldab konkursi Tartu Ülikooli arstiteaduskond.

Jagamisele tuleb 1 000 eurot.

Jagamise info, allfondide nimekirja ning taotluse ankeedi leiate Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljelt www.erkf.ee