Uudised – veebruar 2019

Suitsetamine, arteriaalne hüpertensioon ja liigne kehakaal on kõige sagedasemad mittenakkushaiguste modifitseeritavad riskitegurid täiskasvanutel

Arenenud riikides on sagedasemad vaegurluse ja enneaegse surma põhjusteks mittenakkushaigused (MNH). Nendeks on insult, südamehaigused, diabeet, kroonilised kopsuhaigused, vähk ning neurodegeneratiivsed haigused.

Hollandis tehtud populatsiooniuuringus (Rotterdami uuring) selgitati MNH-de levikut ja seost kõige sagedamini esinevate modifitseeritavate riskiteguritega – suitsetamine, arteriaalne hüpertensioon ja liigne kehakaal. Alates juulist 1989 kuni jaanuarini 2012 jälgiti 9061 45aastast ja vanemat isikut (60% naised), kes jälgitavate gruppi arvamisel olid terved.

Jälgimisperioodi vältel diagnoositi insult 814 juhul, südamehaigus – 1571, diabeet – 625, kopsuhaigus – 1004, vähk – 1538, neurodegeneratiivne haigus – 1065 juhul. Seega haigestus üheksa isikut kümnest vähemalt ühte loetletud MNH-sse, kolmandikul neist oli 3 või enam MNH-d. 45aastasel mehel oli uuringu järgi 94% ning naisel 92% risk elupuhuselt haigestuda mõnda MNH-sse. Suur elupuhuse haigestumise risk (üle 90%) oli ka neil, kel ei esinenud loetletud riskitegureid, kuid need haigused ilmnesid hilisemas elueas. Isikud, kel polnud riskitegureid, haigestusid 9 aastat hiljem ja elasid 6 aastat kauem kui isikud, kel olid kõik 3 vaadeldud riskitegurit.

Autorite hinnangul kinnitab uuring veel kord, et tervislikud eluviisid – suitsetamisest loobumine, arteriaalse vererõhu normaalsed väärtused ja normaalne kehakaal – annavad juurde tervena elatud eluaastaid ja pikendavad eluiga.

 

Refereeritud

Licher S, Hesmatollah A, van der Willik KD et al. Lifetime risk and multimorbidity of non-communicable diseases and disease-free life expectancy in the general population: A population-based cohort study. Plos Med Feb 2019 https://doi.org/101372/journalpmed.1002741