Uudised – jaanuar 2020

Suitsetamine halvendab kopsufunktsiooni, selle mõju püsib ka pärast suitsetamisest loobumist

On tõestatud, et spiromeetrial hinnatavad kopsufunktsiooni parameetrid langevad seoses vanuse kasvuga. Uuringutega on näidatud, et spiromeetrial hinnatav forsseeritud ekspiratoorne mahtuvus e sekundi kapatsiteet (FEV1) hakkab pärast 25 eluaastat vähenema igal aastal 1–2% võrra. Suitsetamine kiirendab eaga seonduvat kopsufunktsiooni langust. Vastukäivad on andmed selle kohta, kas suitsetamisest loobumise järel kopsufunktsiooni langus pidurdub.

USA-s tehtud uuringus jälgiti 25 352 täiskasvanut, kel perioodiliselt teostati spiromeetrilisi uuringuid, hinnates FEV1 dünaamikat. 7-aastase jälgimisperioodi vältel, mille lõpus olid uuritavad keskmiselt 57-aastased, ilmnes, et mittesuitsetajatel langes FEV1 keskmiselt 31,01 ml võrra aastas. Suitsetamisest loobunutel oli see näitaja 34,97 ml aastas ja igapäevasuitsetajatel – 39,92 ml aastas. Mittesuitsetajatega võrreldes oli FEV1 langus suitsetamisest loobunutel kiirem ka 10 ja enama aasta möödudes suitsetamisest loobumisest. Suitsetajatel oli FEV1 languse kiirus sõltuv päevas suitsetatud sigarettide hulgast. Päevas 30 ja enam sigareti suitsetajatel oli FEV1 langus poole kiirem võrreldes vähem kui 10 sigaretti päevas suitsetanud uurimisalustega.

Uuring kinnitab, et ka vähese hulga sigarettide suitsetamine päevas kiirendab eaga kaasnevat kopsufunktsiooni langust. See on sõltuv päevas suitsetatud sigarettide hulgast ja jääb aastateks püsima ka suitsetamisest loobumise järel.

 

Refereeritud

Oelsner EC, Balte PP, Bhatt SP et al. Lung function decline in former smokers and low-intensity current smokers: a secondary data analysis of the NHLBI Pooled Cohorts Study. Lancet Respiratory Medicine 2020;8:34–44.