Uudised – veebruar 2020

Suitsetamisest loobumine vähendab 2. tüüpi diabeediga haigetel kardiovaskulaarse haigestumise ja surma riski. surma risk väheneb ka loobumisega kaasneva kehakaalu tõusu korral

Paljud uuringud kinnitavad, et suitsetamisest loobumine vähendab kardiovaskulaarse haigestumise ja surma riski. Eriti oluline on see 2. tüüpi diabeediga haigetele. Teadaolevalt võib suitsetamisest loobumisega kaasneda kehakaalu tõus. Kirjanduses on vähe andmeid selle kohta, kuidas kehakaalu suurenemine mõjutab suitsetamisest loobumisega kaasnevat positiivset mõju tervisele ja suremusele, sealhulgas ka 2. tüüpi diabeediga patsientidel.

USA uurijad analüüsisid kahe pikaaegse tervishoiutöötajate tervise jälgimise uuringu baasil 2. tüüpi diabeediga isikute kardiovaskulaarse haigestumise ning suremuse seost suitsetamisest loobumisega. Prospektiivses uuringus jälgiti 6 aasta vältel kokku enam kui 20 000 isikut, kes põdesid 2. tüüpi diabeeti. Kokku registreeriti 2580 kardiovaskulaarse haigestumise juhtu 153 166 jälgitud isikuaasta kohta ning 3827 surma 152 811 jälgitud isikuaasta kohta. Võrreldes isikutega, kes jätkasid suitsetamist, oli viimase 1–6 aasta jooksul suitsetamisest loobunutel oluliselt väiksem kardiovaskulaarse haigestumise risk (riskitiheduste suhe 0,83). Neil suitsetamisest loobunutel, kel jälgimisperioodi vältel kehakaal ei muutunud, oli kardiovaskulaarne risk ligi kolmandiku võrra väiksem suitsetajatega võrreldes. Neil, kel jälgimisperioodi jooksul kehakaal suurenes, oli erinevus väiksem ja sõltus kehakaalu suurenemise ulatusest (kuni 5 kg või üle 5 kg). Samas oli nii üldine suremus kui ka suremus kardiovaskulaarsetesse haigustesse või vähki suitsetamisest loobunutel oluliselt väiksem ega sõltunud kehakaalu muutustest.

Uuringust tuleneb, et suitsetamisest loobumine vähendab oluliselt kardiovaskulaarset riski ja suremust 2. tüüpi diabeediga isikutel, kel pärast suitsetamisest loobumist kehakaal ei tõuse. Kehakaalu tõus vähendab suitsetamisest loobumise soodsat mõju kardiovaskulaarse riski vähenemisel. Samas vähendab suitsetamisest loobumine hilisematest kehakaalu muutustest sõltumata 2. tüüpi diabeediga isikute suremust.

Refereeritud

Liu G, Hu Y, Zong G, et al. Smoking cessation and weigh change in relation to cardiovasvular disease incidence and mortality in people with type 2 diabetes:a population-based cohort study. Lancet Diabetes Endorinol 2020;8:125–33.