Uudised – mai 2021

Suitsetamisest loobumise järel võib kehakaal suureneda, kuid terviseriskid ei suurene

Kirjandusest võib leida vastakaid andmeid sellest, kas suitsetamisest loobumisega kaasnev kehakaalu tõus on seotud kroonilistesse haigustesse haigestumise ja enneaegse surma riskiga.

Austraalias korraldatud uuringus jälgiti aastatel 2006–2014 suitsetamisest loobunud 16 663 täiskasvanud isikut kehakaalu ja kehamassiindeksi (KMI) muutuste, enneaegse suremuse, kardiovaskulaarsetesse haigustesse ja kroonilisse obstruktiivsesse kopsuhaigusse, 2. tüüpi diabeeti ning vähki haigestumuse suhtes.

Uuringus osalejatel (8082 meest, 8581 naist) suurenes suitsetamisest loobumise järel kehakaal keskmiselt 3,14 kg ning KMI keskmiselt 0,82 ühiku võrra. Samas oli võrreldes suitsetamist jätkavate isikutega suitsetamisest loobunutel peaaegu 50% võrra väiksem enneaegse surma risk. Kehakaalu ning kehamassiindeksi suurenemine suitsetamisest loobumise järel ei mõjutanud oluliselt eelnevalt loetletud kroonilistesse haigustesse haigestumise riski.

Autorid järeldavad, et suitsetamisest loobumisega kaasnev kehakaalu ja KMI suurenemine ei ole oluline terviserisk võrreldes suitsetamise jätkamisega. Suitsetamisest loobumise soodus mõju tervisele ületab oluliselt suitsetamisest loobumise järgse kehakaalu tõusuga kaasnevad võimalikud terviseriskid.

Refereeritud

Sahle BW, Chen W, Rawal LB, Renzaho AMN. Weight Gain after smoking cessation and risk of major chronic diseases and mortality JAMA Netw Open 2021;4:e217044.