Uudised – mai 2016

Suitsiidirisk pärast kerget ajutraumat

2010. aastal suri Kanadas 3951 isikut suitsiidi tagajärjel, kuid suitsiidikatseid oli 25 korda rohkem. Suitsidaalselt käituvad tavaliselt psüühikahäiretega, sealhulgas depressiivsed ning sagedasti narkootikume või alkoholi tarbivad isikud.

Kanadas tehtud uuringus püüti välja selgitada suitsiidiriski pärast kerget ajutraumat. Kerge ajutrauma tunnuseks selles uuringus olid mööduvad mentaalsed häired ägeda trauma järel. Aastatel 1992–2010 registreeriti Ontario provintsis 293 110 kerge ajutrauma juhtu, neist 667 isikut suri suitsiidi tagajärjel. Suitsiidi esinemissageduseks on nende andmete alusel 31 juhtu 100 000 isiku kohta. Sealjuures oli tööpäevadel ajutrauma saanud isikutel suitsiidi esinemissagedus 29 / 100 000, mis on kolm korda suurem kui suitsiidide esinemissagedus üldpopulatsioonis. Oluliselt suurem oli aga suitsiidide esinemissagedus nädalavahetusel ajutrauma saanud isikutel – 39 / 10 000, ehk neli korda suurem kui üldpopulatsioonis. Sealjuures olid pea pooled suitsiidi teinud isikud surmaeelsel nädalal külastanud arsti. Suitsiidide esinemissagedus selles isikute rühmas ei olnud seotud varasemate psüühikahäirete esinemise ega sotsiaal-majandusliku olukorraga.

Autorite hinnangul põhjustab ka kerge ajutrauma kognitiivseid häireid, mis soodustavad suitsiidikäitumist. Seetõttu peaks ka kerge ajutrauma saanud patsientide vaimsele tervisele enam tähelepanu pöörama.

 

Refereeritud

Fralick M, Thiruchelvam D, Tien HC, Redelmeier DA. Risk of suicide after a concussion. Can Med Assoc Journal 2016;188:497–504.