Uudised – märts 2016

Sünkoop kui liiklusõnnetuse riskitegur

Liiklusvahendi juhi äkiline teadvusekadu on väga tõsine oht liikluse turvalisusele. Taani teadlased analüüsisid riiklike meditsiini- ja liiklusregistrite baasil sünkoobidiagnoosiga juhtide sattumist liiklusõnnetustesse.

Analüüsiti 41 039 statsionaaris või ambulatoorsel uuringul sünkoobidiagnoosi saanud juhiga juhtunud liiklusõnnetusi. Uurimisaluste keskmine vanus oli 66 eluaastat, naisi oli nende hulgas 51%. Sünkoobi tekkimise põhjuseks peeti 35% juhtudest südame-veresoonkonnahaigust, 11% diabeeti, 7% alkoholismi, 33% psühhofarmakonide tarbimist. Kaheaastase jälgimisperioodi vältel juhtus liiklusõnnetus 1791 isikuga (4,4%), neist 78% sai vigastada ja 0,3% suri. Võrreldes üldrahvastikuga oli sünkoobiga isikutel kahekordne risk sattuda liiklusõnnetusse. Samas on võrreldes üldrahvastikuga sünkoobiga juhtide osakaal liiklusõnnetusse sattunute seas väiksem. Aastas juhtub Taanis liiklusõnnetus 224 278 juhiga, mis moodustab 5,3% juhtidest, ja 0,3% neist hukkub. Sagedamini juhtub õnnetusi meesjuhtidel, ka sünkoobidiagnoosiga juhtide seas. Hinnatakse, et mehed käituvad liikluses riskantsemalt.

Autorid järeldavad, et sünkoobidiagnoos on üks paljudest teistest teguritest, mida tuleb arvestada konkreetse isiku liiklusvahendi juhtimiseks sobivuse meditsiinilisel hindamisel.

 

Refereeritud

Numé A-K, Gislason G, Christiansen CB, et al. Syncope and motor vehicle crash risk. A Danish nationwide study. JAMA Intern Med, Februar 29, 2016 doi: 10.1001 jamainternmed.2015.8606.