Uudised – august 2022

Sünkoopi põdenud isikutel ei ole suurenenud risk põhjustada liiklusõnnetust

Enamikul juhtudest on sünkoop (minestus) healoomulise kuluga. Samas ei ole ühist arusaama sellest, kas pärast esimest sünkoobiepisoodi on vaja nendel isikutel peatada liiklusvahendi juhtimise õigus.

Kanada Briti Columbia provintsis tehtud uuringu andmeil selgus, et sünkoobi tõttu ja muudel põhjustel erakorralise meditsiiniüksusse (EMO) pöördunud isikute poolt juhtidena põhjustatud liiklusõnnetuste suhtarv oluliselt ei erinenud. Analüüsiti ajavahemikus mai 2020 kuni mai 2022 kuue piirkonna EMOsse pöördunud patsientide – 9223 esimese sünkoobiepisoodi tõttu ja 34 366 muudel põhjustel – andmeid. Ravile pöördumise järgse esimese aasta jooksul põhjustasid juhtidena liiklusõnnetuse 9,2% sünkoobi tõttu pöördunud ja 10,1% muudel põhjustel pöördunud patsientidest, erinevus ei olnud statistiliselt oluline. Vastav näitaja üldrahvastiku kohta on Kanadas 8,2%. Pöördumisjärgse esimese 30 päeva jooksul liiklusõnnetuse põhjustamise risk ei olnud sünkoobijärgsetel patsientidel erinev võrreldes muudel põhjustel pöördunutega (riskisuhe vastavalt 1,07 ja 9,2). Seejuures ei sõltunud pöördumisele järgneva 30 päeva jooksul põhjustatud liiklusõnnetuse tekitamise risk sünkoobi kujunemise patogeneetilistest teguritest – vasovagaalne või kardiaalne – ega olnud suurenenud ka üle 65aastastel isikutel.

Uuringust ilmneb, et esimese sünkoobi episoodi järel ei ole nendel isikutel oluliselt suurenenud liiklusvahendi juhina liiklusõnnetuse põhjustamise risk. Vajalikud on edasised sellealased uuringud.

Refereeritud

Staples JA, Erdelyi S, Merchant K et al. Syncope and the risk of subsequent motor vehicle crash: a population-based retrospective cohort study. JAMA Intern Med 2022, doi: 10.1001/jamainternmed.2022.2865. Online ahead of print.