Uudised – november 2023

Suukaudsed kombineeritud hormonaalsed kontratseptiivid suurendavad soole ärritussündroomi kujunemise riski

Hinnanguliselt kasutab maailmas suukaudseid hormonaalseid kontratseptiive (KHK) 150 miljonit naist. KHK kasutamisel ilmnevad mitmed kõrvalnähud. Vähe on andmeid KHK seedetraktipoolsetest kõrvaltoimetest.

Ameerika gastroenteroloogide ühingu aastakonverentsil 23. oktoobril 2023 Kanadas Vancouveris ette kantud uurimuses hinnati KHK ja soole ärritussündroomi (ingl irritable bowel syndrome, IBS) kujunemise seoseid. Uuring P1950 „Combined oral contraceptives are associated with increased risk of irritable bowel syndrome“ valmis USA Louisville’i ja Clevelandi ülikooli teadlaste koostöös. Selle kandis ette Yhan Fu Louisville’i ülikoolist. Hinnati IBSi kujunemise riski 54 645 naisel vanuses 15–45 eluaastat, kes enne 2018. aastat olid hakanud kasutama KHKd, ning 54 645 samas vanuses, sarnase tervisliku ja sotsiaalmajandusliku seisundiga naisel, kellele oli enne 2018. aastat paigaldatud vasest emakasisene vahend (ESV).

Viieaastase jälgimisperioodi jooksul ilmnes KHKd kasutanud naistel võrreldes naistega, kel oli paigaldatud ESV, oluliselt suurem risk kõikide IBSi alatüüpide tekkeks. Šansside suhe (OR) prevaleeruvalt kõhukinnisusega kulgeva IBSi riski puhul  oli KHKd kasutanutel 1,82–4,14, prevaleeruvalt kõhulahtisusega kulgeva alatüübi puhul 1,28–2,29 ning segatüüpi soole motoorikahäirete osas 1,91–5,00.

Edasised uuringud peavad täpsustama östrogeeni ja progesterooni toime mehhanisme soole motoorikale ning IBSi kujunemisele.

Refereeritud

Solomon L. Combined oral contraceptives found to increase risk for irritable bowel syndrome. https://medicalxpress.com/news/2023-10-combined-oral-contraceptives-bowel-syndrome.html