Uudised – oktoober 2022

Suukaudsed kontratseptiivid ja hormoonasendusravi suurendavad insuldiriski nende kasutamise esimesel aastal

Kümned miljonid naised maailmas kasutavad nn eksogeenseid hormoone (EH) rasestumisvastaste vahenditena või hormoonasendusravi eesmärgil. Östrogeenidel on leitud olevat vasoprotektiivne toime, aga need soodustavad ka trombide moodustumist. Kirjanduses on vastakad andmed eksogeensete hormoonide pikemaaegse kasutamise ja sellest tuleneva insuldiriski kohta.

Rootsi Uppsala ülikoolis tehtud uuringus analüüsiti Ühendkuningriigi biopanga andmeid aastatel 1939–1970 sündinud 257 194 naise haigestumise kohta nii isheemilisse kui ka hemorraagilisse insulti seoses suukaudsete kontratseptiivide kasutamise või hormoonasendusraviga. Hinnati EHd kasutanud naiste insulti haigestumise riski võrreldes neid preparaate mitte kasutanud naiste insuldi erinevatesse vormidesse haigestumise riskiga.

Kontratseptiivide kasutamisel suureneb insuldirisk oluliselt nende preparaatide kasutamise esimesel aastal (riskimäärade suhe (hazard ratio, HR) 2,49), seejärel kahaneb samale tasemele EHd mitte kasutanud või nende kasutamise lõpetanud naiste insuldiriskiga (HR 1,00). Iga tüüpi insuldi risk suurenes samuti hormoonasendusravi (HAR) kasutamise esimesel aastal (HR 2,12), nagu ka isheemilise insuldi risk (HR 1,93) ning subarahnoidaalse hemorraagia risk (HR 2,17). Järgnevatel HARi kasutamise aastatel vähenes isheemilisse insulti haigestumise risk samale tasemele HARi mitte kasutanud või selle kasutamise lõpetanud naiste riskiga (HR vastavalt 1,06 ja 1,11). Subarahnoidaalse hemorraagia risk jäi HARi kasutanutel mõnevõrra suuremaks ka järgnevatel kasutamise aastatel (HR 1,27).

Autorite hinnangul on EH kasutamine hädavajalik ja heade tulemustega. Kirjeldatud uuring täpsustab sellega kaasnevat insuldiriski, mis võimaldab täpsemini kaaluda EH näidustusi suurenenud insuldiriskiga naistele.

Refereeritud

Johansson T, Fowler P, Ek WE, Skalkidou A, Karlsson T, Johansson A. Oral contraceptives, hormone replacement therapy, and stroke risk. Stroke 2022;53:3107–15.