Uudised – november 2021

Suuõõne halb tervis raskendab COVID-19 kulgu ja aeglustab paranemist

Uuringutega on tõestatud, et halb suuõõne tervis – levinud hambakaaries ja periodondi haigused – komplitseerib paljude haiguste kulgu ja on ka krooniliste haiguste riskiteguriks.

Egiptuse teadlaste korraldatud uuringus selgitati suuõõne tervise seost COVID-19 kulu raskuse ja paranemisele kulunud aja pikkusega. Vaatluse all olid 308 patsienti, kes põdesid ajavahemikus aprill – juuli 2020 laboratoorselt kinnitatud COVID-19-nakkust. Pärast paranemist vastasid patsiendid küsimustikule oma suuõõne tervise kohta (18 küsimust) ning COVID-19 põdemisel esinenud sümptomite (hingamise ja südametegevuse sagedus, kehatemperatuur, düspnoe, valu rindkeres, vere hapnikuküllastus, lisahapniku vajadus) ja nende taandumise kohta. Küsimustike alusel hinnati vaatlusaluste suuõõne tervis halvaks, rahuldavaks või heaks; COVID-19 kulg raskeks või kergeks ning haiguse kestuseks sümptomite taandumist kas 2, 4 või 6 ja enam nädalat pärast haigestumist.

Ilmnes selge seos: halva suuõõne tervisega patsientidel kulges COVID-19 sagedamini raske vormina ning nad paranesid pikema aja jooksul. Halva suuõõne tervisega patsientidest 65%-l esines COVID-19 raske vorm ning üle 40%-l neist taandusid sümptomid alles 6 või enama nädala pärast. Hea suuõõne tervisega patsientidest kulges COVID-19 raske vormina vaid 10%-l ning 82%-l neist taandusid sümptomid 2 nädala jooksul haigestumisest. Rahuldava suuõõne tervisega vaatlusalustest oli COVID-19 raske vorm 25%-l ning pea pooled neist paranesid 2 nädala jooksul.

Hambakaariese ja periodondi haiguste korral on suuõõnes leitud enamasti Fusobacterium’i, Prevotella ja Staphylococcus’e perekonna patogeenseid mikroobe ning nende põhjustatud superinfektsioon ilmselt komplitseerib COVID-19 kulgu.

Refereeritud

Kamel AHM, Basuoni A, Salem ZA, AbuBakr N. The impact of oral health status on COVID-19 severity, recovery period and C-reactive protein values. Br Dental J 2021, doi: 10.1038/s41415-021-2656-1.