Uudised – märts 2021

Suurem õietolmu kontsentratsioon õhus soodustab COVID-19 levikut

Uuringud kinnitavad, et suurem õietolmu kontsentratsioon õhus nõrgendab organismi immuunreaktsiooni sesoonselt levivatele respiratoorsetele infektsioonidele ja soodustab nende levikut. Rahvusvaheline uurijate grupp testis hüpoteesi, et suurem õietolmusisaldus õhus võib soodustada ka COVID-19 levikut.

Uuriti COVID-19 levimuse seost õietolmu kontsentratsiooniga õhus, arvestades ka sel perioodil valitsenud ilmastikutingimusi (õhutemperatuur ning -niiskus), asustustihedust ja haiguse leviku tõkestamiseks kehtestatud piiranguid. Vaatlusi tehti 130 punktis 31 riigis, mis jaotusid kõigile viiele kontinendile.

Tulemustest ilmnes, et õietolmu kontsentratsioon õhus, teatud juhtudel koosmõjus õhutemperatuuri ja -niiskusega, mõjutas COVID-19 leviku variaabelsust 44% ulatuses. Haiguse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangutega paikkondades oli COVID-19 levik 50% võrra väiksem kui samasuguse õietolmu kontsentratsiooniga piirkondades, kus piiranguid polnud kehtestatud. Õietolmu mõju COVID-19 levikule ei olnud seotud võimalike allergiliste reaktsioonidega õietolmule.

Kuna õietolmu levikut ei ole võimalik kontrollida, on soovitatav COVID-19 riskirühma kuuluvatel isikutel kanda kevadel, päevadel, mil on õhus õietolmu kontsentratsioon suur, õues viibides maski, vähendamaks kokkupuudet õietolmuga. Kuna õietolmule allergilistel isikutel esineb sageli nohu, aevastamine ja köha ning need sümptomid võivad esineda ka SARS-CoV-2-ga nakatunutel, peaksid need inimesed teiste hulgas viibides tingimata kandma maski. Sellega vähendatakse nakkkuse levitamise võimalust.

Refereeritud

Damialis A, Gilles S, Sofiev M et al. Higher airborne pollen concentrations correlated with increased SARS-CoV-2 infection rates, as evidenced from 31 countries across the globe. PNAS 2021;118:e2019034118.