Uudised – september 2015

Suurema füüsilise koormuse taluvuse ja suurema lihasjõuga noormeestel on hilisemas elueas väiksem risk haigestuda südame-veresoonkonna haigustesse

Rootsi teadlased jälgisid 1,1 miljoni mehe haigestumist südame-veresoonkonna haigustesse. Kõik olid 18-aasta vanustena aastatel 1972–1995 läbinud meditsiinilise komisjoni selgitamaks sobivust armeeteenistusse. Tervisekontrolli käigus hinnati nende füüsilise koormuse taluvust veloergomeetri testiga ja mõõdeti käte lihasjõudu dünamomeetriga.

Keskmiselt 18-aastase jälgimisperioodi jooksul haigestus neist rahvusliku haiguste registri andmetel 26088 meest mingisse südame-veresoonkonna haigusse: 12188 – koronaarhaigusse, 3949 – südamepuudulikkusesse, 7350 – insulti ja 5873 meest suri südamehaigusse. Arütmia – kodade fibrillatsioon või bradüarütmia diagnoositi 17312 mehel. Andmete analüüsil ilmnes selge seos: suurema koormustaluvuse ja suurema lihasjõuga noormeestel oli hiljem väiksem risk haigestuda kardiovaskulaarsesse haigusse. Samas bradüarütmia kujunemise ja koormustaluvuse vahel oli U-kujuline seos.

Uuring kinnitab noormeeste hea füüsilise treenituse vajadust vältimaks riski haigestuda südame-veresoonkonna haigustesse täiskasvanuna.

 

Refereeritud

Andersen K, Rasmussen F, Held C, et al. Exercise capacity and muscle strength and risk of vascular disease and arrhythmia in 1.1 million young Swedish men: cohort study. BMJ 2015;351:h 4543.