Uudised – august 2015

Suurema kardiorespiratoorse võimekusega isikute eluiga võib olla pikem

Paljude uuringutega on selgitatud, et leukotsüütide telomeeri pikkus (LTP) väheneb vananedes ja suurema LTPga isikud elavad kauem. On rohkelt tõendeid, et suurem füüsiline aktiivsus aitab ennetada vananemisega seostuvat haigestumist. Vähe on andmeid sellest kas füüsiline aktiivsus seostub LTP ja eluea pikkusega.

USA Missisipi Ülikoolis tehtud uuringus selgitati kardiorespiratoorse võimekuse seost LTPga. Uuriti 1761 isikut vanuses 20-49 aastat. Neil mõõdeti LTP kvantitatiivse polümeraas ahela reaktsiooniga ja veloergomeetri testiga hinnati kardiorespiratoorne võimekus. Ilmnes selge seos – parema kardiorespiratoorse võimekusega isikutel oli suurem LTP.

Autorite hinnangul iseloomustab kardiorespiratoorne võimekus isiku regulaarset füüsilist aktiivsust. Uuringust võib järeldada, et hea füüsiline treenitus olles seotud suurema LTPga võiks pikendada eluiga. Edasiste uuringutega tuleks selgitada haigestumuse seoseid LTPga,

 

Refereeritud

Loprinzi PD. Cardiorespiratory capacity and leukocyte telomere length among adults in the United States. Am J Epidemiol 2015;182:189–201.