Uudised – jaanuar 2016

Taimetoitlus ei pikenda eluiga

Taimetoitluse propageerijad väidavad, et taimetoitlased põevad mõnd kroonilist haigust harvemini kui need, kes liha söövad. Selle kohta, kas taimetoitlus pikendab eluiga, on andmeid vähe.

Ühendkuningriigis korraldati kaks prospektiivset uuringut, milles võrreldi erinevate toitumistavadega isikute üldsuremust ja nende suremust 18 sagedamasse haigusesse. Analüüsiti regulaarselt, st viis ja enam korda nädalas liha söövate, harvemini liha söövate, regulaarselt kala söövate isikute ja taimetoitlaste gruppi ning võrreldi nende suremusnäitajaid.

Üldsuremuses vaadeldud gruppide vahel erinevust ei olnud. Ilmsiks tulid mõningad erinevused dieedigruppide vahel, kui võrreldi suremust erinevatesse haigustesse. Võrreldes regulaarselt liha söövate isikutega surid vähem liha tarbivad isikud 30–54% võrra harvemini kõhunäärmevähki ja hingamisteede haigustesse. Rohkelt kala tarbijate seas oli haigestumus kõikidesse vähivormidesse 20% võtta madalam, kuid samavõrra kõrgem oli suremus südame- veresoonkonnahaigustesse. Taimetoitlased surid lihasööjatega võrreldes 50% võrra harvemini kõhunäärme- ja pahaloomulistesse vereloomekoe kasvajatesse. Uuringu alusel ei tee autorid kaugeleulatuvaid järeldusi, kuna sellele uuringule toetudes jääb tõenduspõhisust järelduste tegemiseks siiski väheseks.

Põhiliseks uuringu tulemuseks on kinnitus sellele, et erinevad toidueelistused, nt lihasöömise vältimine, Ühendkuningriigi elanike üldsuremust ei mõjuta.

 

Refereeritud

Appleby PN, Crowe FL, Bradbury KE, Travis RC, Key TJ. Mortality in vegetarians and comparable nonvegetarians in the United Kingdom. Am J Clin Nur 2016;103:218–30