Uudised – september 2021

Tartu Ülikooli androloogia professor Margus Punabi inauguratsiooniloeng

Olete oodatud Tartu Ülikooli androloogia professori Margus Punabi inauguratsiooniloengule „Eesti meeste tervis“ teisipäeval, 21. septembril 2021 kell 16.15 ülikooli aulas.

Euroopa ja muu arenenud maailma meeste soospetsiifiline tervis on olnud langustrendis alates teisest ilmasõjast. Viimase viie aasta jooksul on pidurdunud ka Euroopa meeste oodatava eluea tõus. Eesti mehed eristuvad oma Euroopa sookaaslastest mitme olulise tervisemõõdiku alusel. Vaatamata väga kiirele oodatava eluea tõusule on meeste oodatav eluiga Eestis jätkuvalt 8,5 eluaastat lühem kui naistel.
Inauguratsiooniloengul annab professor Margus Punab ülevaate Eesti meeste soospetsiifilisest tervisest kogu elukaare ulatuses ning arutleb ka võimalike mõjurite ja tulevikustsenaariumide üle.
Margus Punab on lõpetanud 1992. aastal Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ja kaitsnud samas 2007. aastal doktoritöö „Meeste viljakus ja selle riskitegurid Eestis“.
Arstiteaduskonna lõpetamise järel läbis ta günekoloogia eriinternatuuri ja uroloogia residentuuri, mis koos täiendustega Põhja-Euroopa juhtivates androloogiakeskustes andis kokku Eestis uue spetsialiteedi, androloogia eripädevuse. Residentuuri lõpetamise järel töötas dr Punab androloogina mitmes erakliinikus ja ka Tartu Ülikooli Kliinikumis. 2005. aastal asutas ta kliinikumi egiidi all androloogiakeskuse, mis aasta hiljem sai neljandana Põhja-Euroopas tunnustuse kui Euroopa Androloogia Akadeemia kliiniline õppe- ja teaduskeskus. Selle keskuse arsti ja direktorina töötab ta siiani.
2010. aastal valiti Margus Punab Tartu Ülikooli androloogia dotsendiks ja 2020. aastal androloogia professoriks. Tema juhendamisel on kaitstud kolm doktoritööd ja praegu juhendab ta kahe doktorandi õpinguid. Dr Punab on juhtiva teadlasena osalenud mitmes suures rahvusvahelises ja Eesti teadusuuringus ning kuulunud ja kuulub ka praegu mitme kohaliku ja rahvusvahelise erialaorganisatsiooni juhtorganisse ja ravijuhendite komiteesse. 2014. aastal anti talle Eesti Punase Risti III klassi teenetemärk.
Praegu on tema peamisteks uurimissuundadeks meeste reproduktiivorganite haigused, kusjuures põhitähelepanu on meeste viljatusel ja hüpogonadismil, aga ka eesnäärmehaigused ja mehe sugutrakti põletikud.

Tõnis Karki
Tartu Ülikooli akadeemiline sekretär