Uudised – juuni 2023

Tavalisest erineva seksuaalse orientatsiooniga inimestel on sagedamini suitsiidimõtteid ja nad kalduvad enesevigastamisele

Uuringute põhjal on erineva seksuaalse orientatsiooniga inimesed – lesbid, geid, biseksuaalid (LGB-isikud) – võrreldes heteroseksuaalse orientatsiooniga inimestega sagedamini depressiivsed ja ärevushäiretega. LGB-isikute suitsidiaalsete kalduvuste kohta on vähe andmeid.

Londoni ülikooli teadlaste uuringus küsitleti 10 443 üle 16 aasta vanust inimest (piirkonna elanike koosseisu esindav valim) nende seksuaalse orientatsiooni, suitsiidimõtete, suitsiidikatsete ja enesevigastamise suhtes. Esimene uuring tehti 2007. aastal ja 2014. aastal korrati küsitlust teise elanike valimiga. LGB-rühma kuulub hinnanguliselt 3,2% Inglismaa ja Walesi täiskasvanud elanikest.

Kohandades andmeid, arvestades vastajate sugu, vanust, psüühikahäirete olemasolu ja piirkondlikke iseärasusi, ilmnes küsitlusele eelnenud aasta jooksul LGB-orientatsiooniga inimestel võrreldes heteroseksuaalidega kaks korda suurem suitsiidimõtete esinemise risk, kuid suitsiidikatsete ja suitsiidide esinemise osas kahe rühma vahel erinevusi ei olnud. Eluaegne risk enese vigastamisele (mitte suitsiidi eesmärgil) oli LGB-orientatsiooniga isikute seas ligi kolm korda suurem. Sealjuures oli suitsiidimõtete ja enesevigastamise risk meestel ja naistel ühesugune.

Autorite hinnangul soodustab vähemasti osaliselt suitsiidimõtete esinemise ja enesevigastamise suuremat riski LGB-orientatsiooniga isikute seas asjaolu, et seksuaalvähemusi ühiskonnas sageli diskrimineeritakse ja halvustatakse. Esitatud uuringust ilmnes, et 2007. aasta ja 2014. aasta käsitluste tulemused ei erinenud, kuigi vahepealsetel aastatel hakati Inglismaal seksuaalvähemustesse tolerantsemalt suhtuma ja ka seadusandlus soosib seda. Edasised uuringud on vajalikud selgitamaks suurema suitsiidimõtete ja enesevigastamiste riski täpsemaid põhjuseid LGB-orientatsiooniga isikute seas.

Refereeritud

Kidd G, Marston L, Nazareth I, Osborn D, Pitman A. Suicidal thoughts, suicide attempt and non-suicidal self-harm amongst lesbian, gay and bisexual adults compared with heterosexual adults: analysis of data from two nationally representative English household surveys. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2023. doi: 10.1007/s00127-023-02490-4. Online ahead of print.