Uudised – august 2022

Teise ja kolmanda doosiga vaktsineeritutel on nakatumise korral oluliselt väiksem risk COVID-19-järgse seisundi tekkeks

Itaalias vaktsineeriti COVID-19-pandeemia ajal kohustuslikult kõiki tervishoiutöötajaid kolme Pfizer-BioNTech vaktsiini doosiga.

Milano ülikoolis tehtud uuringus analüüsiti 2560 tervishoiutöötaja haigestumist COVID-19 keskmise raskusega või kergesse vormi ja COVID-19-järgse seisundi kujunemist sõltuvalt saadud vaktsiinidoosidest ajavahemikul märts 2020 – aprill 2022. Haigestumist/nakatumist hinnati kliinilise pildi ja positiivse PCR-testi põhjal. Tulemusi võrreldi demograafiliste ja tervisenäitajate poolest sarnase vaktsineerimata kontrollgrupi tulemustega.

Vaadeldud ajavahemikul haigestus COVID-19 keskmise või kerge raskusastmega vormi, mis ei vajanud hospitaliseerimist, 29% uuritud tervishoiutöötajatest, neist 31%-l kujunes COVID-19-järgne seisund (pikk COVID). Kontrollgrupis esines COVID-19-järgne seisund 41,8%-l. Vaktsineeritutel sõltus COVID-19-järgse seisundi kujunemine saadud vaktsiinidooside arvust: esimese doosiga vaktsineeritutel esines see 30%-l põdenutest/nakatunutest, teise ja kolmanda doosiga vaktsineeritutel vastavalt 17,4%-l ja 16%-l. Nii vaktsineeritud kui ka vaktsineerimata isikute seas oli COVID-19-järgse seisundi kujunemise risk suurem vanemaealistel, suure kehamassiindeksiga, allergianähtudega ja obstruktiivse kopsuhaigusega isikutel.

Uuring kinnitas, et pandeemiaaegne COVID-19-vaktsineerimine teise ja kolmanda Pfizer-BioNTech vaktsiinidoosiga leevendab nakatumise korral haiguse kulgu ja vähendab oluliselt COVID-19-järgse seisundi kujunemise riski.

Refereeritud

Azzolini E, Levi R, Sarti R et al  Association between BNT162b2 vaccination and long covid after infection not requiring hospitalization in health care workers JAMA 2022;328:676–8.