Uudised – jaanuar 2017

Tervise säilitamiseks suitsetamisest loobuda ei ole kunagi hilja

Vaatamata edusammudele suitsetamisvastases tegevuses on suitsetamine enneaegsete surmade ja vähki haigestumise peamine põhjus kogu maailmas. Suitsetamisest loobumise mõju suremusele on seni uuritud noorema- ja keskealiste inimrühmade baasil. Vähe on uuringuid suitsetamisest loobumise mõjust suremusele vanemaealistel.

USA Bethesda vähiuuringute instituudi teadlased uurisid suitsetamise ja suremuse seost 160 113 vanemaealisel isikul. Uuritavad täitsid küsimustiku oma suitsetamisharjumuste kohta aastatel 2004–2005, andmeid nende suremuse kohta koguti 2011. aasta lõpuni. Andmete analüüsil ilmnes, et isikute seas, kes pidevalt suitsetasid, oli 3 korda suurem suremus võrreldes nendega, kes polnud kunagi suitsetanud. Võrreldes suitsetamist jätkavate isikute grupiga oli poole väiksem suremus nende hulgas, kes olid loobunud suitsetamisest enne 50. eluaastat, ja kolmandiku võrra väiksem suremus isikute grupis, kes olid seda teinud enne 60. eluaastat. Isikute seas, kes olid suitsetamisest loobunud vanuses 60–69 eluaastat, oli suremus 23% võrra väiksem võrreldes nendega, kes jätkasid suitsetamist.

Uuringu tulemused kinnitavad, et ka kuuekümnendates eluaastates suitsetamisest loobumine vähendab staažikate suitsetajate suremuse riski pärast seitsmekümnendat eluaastat. Igas vanuses suitsetamisest loobumine pikendab eluiga.

 

Refereeritud

Nash SH, Liao LM, Harris TB, Freedman ND. Cigarette smoking and mortality in adults aged 70 years and older: results from the NIH-AARP cohort. Am J Prev Med 2016. Doi: org/10.1016/j.ampere.2016.09.036.