Uudised – jaanuar 2021

Tervishoiutöötajatel on võrreldes teiste erialade esindajatega 7 korda suurem risk nakatuda ja põdeda COVID-19 rasket vormi

Ühendkuningriigi biopanga ja COVID-19 testide ning surmade andmebaaside põhjal analüüsisid uurijad erinevate kutsealade töötajate haigestumist COVID-19 raskesse vormi. Analüüsiti 120 076 töötaja andmeid, kes olid vanuses 49-64 eluaastat. Neist 32 127 (29%), loeti nn eesliinitöötajateks, kes peavad oma tööga tagama ühiskonnale eluliselt vajalike teenuste kättesaadavuse – tervishoid, sotsiaalhooldus, transport, post, politsei jms.

Analüüsides eesliinitöötajate haigestumist COVID-19 raskesse vormi (hospitaliseerimist vajavad, letaalselt lõppevad juhud) ilmnes, et võrreldes teiste erialadega on suurim COVID-19 haigestumise risk tervishoiutöötajatel – 7 korda suurem risk. Teistel eesliinitöötajatel on võrreldes mitte-eesliinitöötajatega COVID-19 risk keskmiselt kahekordne.

Autorite hinnangul on erinevate kutsealade töötajate COVID-19 haigestumise riski erinevusi vähe uuritud. Eesliinitöötajatel, kes puutuvad oma töö tõttu paratamatult kokku haigete inimestega, on suur risk haigestuda ise ja ka levitada haigust. Nende erialade töötajate tööohutuse tagamine on epideemia leviku tõkestamisel olulise, kui mitte määrava tähendusega.

 

Refereeritud

Mutambudzi M, Niedwiedz C, Macdonald EB et al. Occupation and risk of severe COVID-19: prospective cohort study of 120 075 UK Biobank participants. Occup Environ Med 2020, doi: 10.1136/oemed-2020-106731.