Uudised – veebruar 2023

Tervislik eluviis aeglustab vanusega paratamatult kaasnevat mälufunktsiooni langust

Hiinas korraldatud populatsioonipõhises prospektiivses uuringus selgitati tervisliku eluviisi mõju vanusega kaasnevale mälufunktsiooni langusele eakatel.

Uuringusse kaasati 29 072 isikut (keskmine vanus 72,23 a, 48,54% olid naised), kel kaasamise ajal oli mälufunktsioon häireteta, 20,43% neist olid Alzheimeri tõve riskiga seonduva APOE4 geeni kandjad. Uuritavad täitsid küsimustiku oma harjumuspärase eluviisi kohta. Eluviisi hinnati tervislikuks, kui uuritav järgis vähemalt 4–6 tervisliku eluviisi komponenti: 1) dieet (kasutas igapäevaselt vähemalt 7 toiduainet järgmistest: puuviljad, aedviljad, kala, liha, piim, sool, toiduõli, munad, teraviljatooted, kaunviljatooted, pähklid, tee); 2) oli nädalas vähemalt 150 minutit füüsiliselt mõõduka või 75 minutit suure koormusega aktiivne; 3) oli sotsiaalselt aktiivne (suhtlusringkond, hobid, koosolekud); 4) oli kognitiivselt aktiivne (lugemine, kirjutamine, ristsõnade lahendamine); 5) ei suitsetanud või oli sellest loobunud; 6) ei tarvitanud alkoholi. Ebatervislikuks loeti eluviisi neil, kes järgisid 1–2 tervisliku eluviisi komponenti, ja mõõdukalt tervislikuks loeti eluviis 2–3 komponendi järgijatel. Jälgimisperiood oli 10 aastat (2009–2019). Regulaarselt jälgiti uuritavate üldist kognitiivset võimekust (Mini-Mental test) ja mälufunktsiooni (California mälu ja õppimisvõime test – AVLT).

Võrreldes ebatervisliku eluviisiga uuritutega oli tervisliku eluviisiga uuritutel 10 aasta lõikes mälufunktsiooni langus mälutesti AVLT standardskoori järgi 0,28 punkti võrra aeglasem ja mõõdukalt tervisliku eluviisi korral 0,16 punkti võrra aeglasem. Analoogne seaduspärasus ilmnes ka APOE4 geeni kandjatel – tervislikum eluviis aeglustas ka neil vananemisega seonduvat mälufunktsiooni langust. Analüüsitud eluviisi komponentidest oli mälufunktsiooni languse pidurdamiseks soodsaima mõjuga tervislik dieet ning pidev kognitiivne ja füüsiline aktiivsus.

Seega on tervisliku eluviisi järgijatel vananedes kuni 90% võrra väiksem dementsuse kujunemise võimalus, mõõdukalt tervisliku eluviisi järgijatel on dementsuse võimalus 30% võrra väiksem. Tervislik eluviis aeglustab vananemisega seonduvat mälufunktsiooni langust ka APOE4 geeni kandjatel.

Refereeritud

Jia J, Zhao L, Liu Z, et al. Association between healthy lifestyle and memory decline in older adults: 10 year, population based, prospective cohort study. BMJ 2023;380:e072691.