Uudised – november 2016

Tervislik eluviis vähendab riski haigestuda koronaarhaigusse ka isikutel, kel on geneetiliselt määratletud suur haigestumisrisk

Tänaseks on teada 50 geenimutatsiooni, mille kandjatel on kaks korda suurem risk haigestuda koronaarhaigusse (KH) kui neil, kel niisuguseid mutatsioone pole. Samas on rohkelt andmeid sellest, et ebatervisliku eluviisiga isikutel (suitsetajad, suure kehamassiindeksiga, füüsiliselt väheaktiivsed, vähe puu- ja köögivilja, rohkelt rasva, soola ja suhkrut tarbivad inimesed) on samuti suurem risk haigestuda KH-sse. On leitud, et ebatervislike eluviisidega isikutest 10% haigestuvad kümne aasta jooksul KH-sse, samas on tervislikku eluviisi järgivatel isikutel see risk poole väiksem.

USA ja Rootsi teadlased uurisid kolme prospektiivse uuringu andmete põhjal, mil määral võib tervislik eluviis vähendada KH riski isikutel, kel on selleks geneetiline eelsoodumus. Uuringutesse oli kaasatud 55 000 isikut vanuses 45–64 eluaastat, nii mehi kui ka naisi. Keskmine jälgimisperiood oli 19 aastat.

Ilmnes, et tervislike eluviiside järgimine vähendas 50% võrra koronaarhaiguse riski ka geneetiliselt kõrge haigestumisriskiga isikutel.

 

Refereeritud

Khera AV, Emdin CA, Drake I, et al. Genetic risk, adherence to a healthy lifestyle, and coronary disease. NEJM 2016, doi:10.1056/NEJMoa1605086