Uudised – märts 2022

Tervislik uni vähendab ebaterve eluviisiga seotud kardiovaskulaarset riski

USA ja Hiina teadlaste ühistöös hinnati une ja eluviisi seost riskiga haigestuda südame-veresoonkonnahaigustesse.

Analüüsiti 303 690 Ühendkuningriigi biopangas registreeritud isiku kardiovaskulaarset riski sõltuvalt eluviisist ja une parameetritest. Keskmine jälgimisperiood oli 8,93 aastat. Eluviisi skoori hinnati 4 teguri – suitsetamine, rohke alkoholitarvitamine, ebapiisav füüsiline aktiivsus, ebaterve dieet – alusel. Ebaterveks eluviisiks tunnistati 3–4 loetletud komponendi esinemist. Tervisliku une parameetriteks tunnistati une pikkust 7–8 tundi ööpäevas, hommikust eluviisi ning unetuse, norskamise ja päevase unisuse episoodide harva esinemist. Iga parameeter lisas ühe punkti tervisliku une skoori ja uni hinnati seda tervislikumaks, mida suurem oli punktide arv.

Kogu vaatlusperioodi jooksul registreeriti 10 218 kardiovaskulaarse haigestumise juhtu, sealhulga 6595 südameinfarkti ja 3906 insulti. Unemuster muutis oluliselt eluviisi skoori seoseid südame-veresoonkonnahaiguste ja infarktiga. Ebatervisliku unemustriga vaatlusalustel seostus ebaterve eluviis 25% (95% uv 13–39%) suurenenud kardiovaskulaarse ja 29% (95% uv 13–47%) suurenenud müokardiinfarkti riskiga, samas kui tervisliku unemustriga vaatlusalustel seostus ebaterve eluviis 18% (95% uv 15–21%) suurema kardiovskulaarse ja 17% (95% uv 13–21%) suurema müokardiinfarkti riskiga.

Uuring kinnitab, et tervislik uni võib vähendada ebatervisliku eluviisiga isikute kardiovaskulaarset riski. Une kvaliteeti tuleks kindlasti patsientide kardiovaskulaarse riski hindamisel arvesse võtta.

 

Song Q, Wang M, Zhou T, et al. The lifestyle-related cardiovascular risk is modified by sleep patterns. Mayo Clin Proc 2022;97:519–30.