Uudised – aprill 2020

Tervislik uni vähendab kardiovaskulaarset riski ka isikutel, kel on selleks geneetiline eelsoodumus

USA ja Hiina uurijate koostöös analüüsiti Ühendkuningriigi biopanga andmetel 385 297 isiku haigestumise riski kardiovaskulaarsetesse haigustesse sõltuvalt nende une iseloomust ja geneetiliselt määratletud kardiovaskulaarsest riskist.

Tervislikule unele iseloomulikeks teguriteks loeti varajast une kronotüüpi (varajane magamaheitmine ja varajane ärkamine), une pikkust 7–8 tundi ööpäevas, harva esinevaid insomniaepisoode, harva uneaegset norskamist, harva päevast unisust. Geneetiliselt määratletud kardiovaskulaarsete riskiteguritena hinnati vaatlusalustel 10 erineva nukleotiidi polüformismi olemasolu, mida geeniüleste assotsiatsiooniuuringute alusel seostatakse kardiovaskulaarse riskiga. Vaatlusaluseid jälgiti keskmiselt 8,3 aasta vältel koronaarhaiguse ja/või insuldi kujunemise suhtes.

Tulemuste analüüsil ilmnes, et isikutel, kes hindasid, et neil on olemas kõik tervisliku une komponendid, oli 35% võrra väiksem risk haigestuda koronaarhaigusse ja/või insulti kui isikutel, kel oli nende hinnangul vaid üks tervisliku une komponent. Tervisliku une kardiovaskulaarset riski vähendav mõju ilmnes sõltumatult neil esinevatest geneetilistest kardiovaskulaarsetest riskiteguritest.

Refereeritud

Fan M, Sun D, Zhou T et al. Sleep patterns, genetic susceptibility, and incident cardiovascular disease: a prospective study of 385 292 UK biobank participants. Europ Heart J 2020;41:1182–9.