Uudised – august 2022

Tervislik uni vähendab oluliselt südame-veresoonkonnahaiguste riski

Euroopa Kardioloogiaühing tutvustas 26. augustil veebiajakirjas Medicalxpress ühingu 2022. aasta kongressil Barcelonas ette kantud uurimust tervisliku une ja koronaarhaigusse ning insulti haigestumise seostest. Uuringust järeldus, et kümnest uuritust üheksal ei olnud piisavalt kvaliteetne uni ning seitse uuritud haigustesse haigestumise juhtumit kümnest oleks tervisliku une korral välditavad.

Prantsusmaa tervise- ja meditsiiniuuringute instituudi (INSERM) teadlased jälgisid 8 aasta jooksul 7200 isikut (62% olid mehed) vanuses 50–75 eluaastat. Regulaarselt jälgiti nende tervislikku seisundit ja nad täitsid küsimustiku oma eluviisi, põetud haiguste ja une kvaliteedi kohta. Kvaliteetse une näitajateks loeti une pikkust 7–8 tundi ööpäevas, harvade insomniaepisoodide esinemist, päevase unisuse puudumist, uneapnoe puudumist ja varajast kronotüüpi (hommikune inimene). Iga näitaja olemasolu lisas punkti une kvaliteedi skoori: skoor 5 – kvaliteetne uni, skoor 0 ja 1 – ebakvaliteetne uni. Vaatlusalustest 10%-l hinnati uni kvaliteetseks, 8%-l ebakvaliteetseks. Hinnates une kvaliteedi ja koronaarhaigusse ning insulti haigestumise seoseid, ilmnes statistilisel analüüsil pärast kohandamist vanuse, soo, alkoholitarbimise, ameti, suitsetamise, kehamassiindeksi, kehalise aktiivsuse, kolesteroolitaseme, diabeedi ja südameataki, insuldi või südame äkksurma esinemisega perekonna anamneesis, et iga uneskoori punkt vähendas koronaarhaiguse ja insuldi riski 22% võrra. Võrreldes isikutega, kel uneskoori punkte 0 või 1, oli isikutel skooriga 5 koronaarhaigusse või insulti haigestumise risk 75% võrra väiksem.

Uuring kinnitab vajadust kogu elu jooksul silmas pidada une tähtsust tervise hoidmisel ja edendamisel.

Refereeritud

European Society of Cardiology. Good sleepers have lower risk of heart disease and stroke. 2022, https://medicalxpress.com/news/2022-08-good-sleepers-heart-disease.html