Uudised – september 2020

Testosterooni lisamine depressiooni raviskeemi naistele ei paranda ravitulemusi

Naiste organism produtseerib testosterooni (T) ligi 20 korda vähem kui meestel. Uuringud on näidanud, et tavapärasemast madalam T tase naistel pre- ja postmenopausi perioodis on seotud meeleoluhäirete, depressiivsuse ja suurenenud väsimusega. Vähe on andmeid T efektiivsusest depressiooni ravis.

USA-s korraldatud topeltpimedas randomiseeritud uuringus jälgiti 8 nädala vältel 101 depressiooniga naist vanuses 21–70 eluaastat, kel lisaks tavalisele depressiooni raviskeemile kasutati testosterooni raviplaastreid (300 mikrogrammi testosterooni) ülepäeviti. Platseebogrupi vaatlusaluste analoogsesse raviskeemi T-d ei lisatud. Depressiooni raskusastet hinnati Montgomery-Asbergi skaala (MADRS) alusel uuringu algul ja 8 nädala pärast.

Uuringusse kaasamisel oli mõlema grupi vaatlusaluste MADRS skoor ühesugune (26, vastab mõõdukale depressioonile). Vaatlusperioodi lõpuks oli see mõlemas grupis ühesuguselt langenud (15, kerge depressioon). Samuti ei ilmnenud gruppide vahel erinevust seksuaalsuses (libiido) ega kaebustes väsimuse üle. Uuringu lõpus tehtud aju MRT-uuringul ei ilmnenud gruppide vahel erinevust eesmise tsingulaarkorteksi (seostub meeleoluhäiretega) aktiivsuses.

Uuringust ilmnes, et naistele testosterooni lisamine depressiooni raviskeemi ravitulemusi ei mõjuta.

Refereeritud

Dichtel LE, Carpenter LL, Nyer M et al. Low-dose testosterone augmentation for antidepressant-resistant major depressive disorder in women: an 8-week randomized placebo-controlled study. Am J Psychiatry 2020, https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2020.19080844