Uudised – mai 2024

Tõsine rasedustüsistus suurendab naise varajase surma riski

Mitmetes varasemates uuringutes on analüüsitud tüsistunud rasedusest sündinud laste surma riski, vähe on aga andmeid rasedustüsistuste seosest naise varajase surmaga.

Rootsi Lundi ja USA Texase ülikoolide uurijate koostöös selgitati Rootsi sünniregistri andmeil viie tõsise rasedustüsistuse seoseid naise rasedusjärgse varajase surmaga. Analüüsiti 2,2 miljoni naise andmeid, kes olid sünnitanud aastatel 1973–2015. Võrreldi tüsistunud rasedusega ja normaalse raseduse kuluga naiste elulemust kuni 40 aasta vältel. Vaatlusalusest kohordist suri 88 055 (4%) naistest vanuses 50–67 eluaastat. Iga vaadeldud tõsine rasedustüsistus osutus oluliseks varajase surma riskiteguriks. Neist rasedusdiabeedi põdemine suurendas varajase surma riski 53% võrra, enneaegne sünnitus 41% ja vastsündinu väike kaal 30% võrra, rasedusaegne kõrgenenud vererõhk ja preeklampsia esinemine suurendasid võrreldes normaalse raseduse kuluga naistega varajase surma riski vastavalt 27% ja 13% võrra. Mitme rasedustüsistuse koosesinemine osutus oluliselt suuremaks suremuse riskiteguriks võrreldes ühega vaadeldud riskiteguritest.

Autorite hinnangul osutab uurimus vajadusele varakult välja selgitada tüsistunud rasedusega naised ja neid pikka aega jälgida, et õigeaegselt hinnata ja ravida ilmnevaid kroonilisi tervisehäireid, mis on seotud varajase suremusega.

Refereeritud

Crump C, Sundquist J, Sundquist K. Adverse pregnancy outcomes and long-term mortality in women. JAMA Intern Med 2024:e240276.