Uudised – august 2020

Ühendkuningriigi andmeil suureneb järgmise 5 aasta jooksul vähisuremus plaanilise ravi katkestamise tõttu COVID-19 leviku tõkestamiseks kehtestatud eriolukorra ajal

Ühendkuningriigis kehtestati COVID-19 leviku piiramiseks eriolukord maist juunini aastal 2020. Sel ajal piirati oluliselt plaanilist arstiabi, sealhulgas pahaloomuliste kasvajate sõeluuringuid ning konsultatsioone nende kahtluse korral Näiteks tehti aprillis 80% võrra vähem endoskoopiaid võrreldes eelmise aasta aprilliga.

Londoni Hügieeni ja Troopilise Meditsiini Kooli uurijad töötasid riikliku vähiregistri andmete baasil välja mudeli hindamaks, kuidas eriolukorra ajal kehtestatud plaanilise arstiabi piirangute tõttu diagnoosi hilinemine võib järgnevatel aastatel mõjutada vähisuremust, nelja vähipaikme näitel. Autorid prognoosivad järgmise viie aasta jooksul varasemate aastatega võrreldes 8–10% suremuse kasvu rinnavähki, 15–17% võrra suuremat suremust kolorektaalvähki, 5% võrra suuremat suremust kopsuvähki ning 6% võrra suuremat suremust söögitoruvähki. Nelja paikme peale kokku prognoositakse järgneva 5 aasta jooksul 3291–3621 surmajuhtu enam kui varasematel aastatel.

Uuringust ilmneb, et harjumuspärase regulaarselt töötava plaanilise arstiabisüsteemi tegevuse olulisel redutseerimisel võivad rahvastiku tervisele olla pikka aega kestvad negatiivsed tagajärjed.

Refereeritud

Maringe C, Spicer J, Morris M, et al. The impact of the COVID-19 pandemic on cancer deaths due to delays in diagnosis in England, UK: a national, population-based, modelling study. Lancet Oncology 2020;21:1023–34.