Uudised – september 2017

Ühendkuningriigi tervisekaitseamet soovitab: 10 minutit kiiret kõndi päevas on lihtsaim viis oma tervise hoidmiseks

Käesoleva aasta augustis algatas Ühendkuningriigi Tervisekaitseamet (Public Health England) kampaania Sina Ise (inglise k One You), julgustamaks keskealisi inimesi oma tervise hoidmiseks iga päev tegema pidevat kiiret kõndi vähemalt 10 minuti vältel.

Kampaania algatuse tingisid riigis tehtud uuringute andmed, mille kohaselt on Ühendkuningriigis üks surm kuuest tingitud väheliikuvast eluviisist kujunenud tervisehäirete tõttu, võrreldes 1960. aastatega on tänapäeval inimesed 20% vähem aktiivsed ja võrreldes kahe aastakümne taguse ajaga liiguvad jalgsi aastas 25 km vähem. Ameti spetsialistide hinnangul parandab 10 min pidevat kiiret kõndi päevas oluliselt inimese terviseseisundit, vähendades enneaegse surma riski 15% võrra, ka vähendab see 2. tüüpi diabeeti, koronaarhaigusse ning mõnedesse vähivormidesse haigestumise, samuti kognitiivsete häirete kujunemise riski.

Kirjeldatud soovitus erineb varasematest selle poolest, et sel puhul arvestatakse kõndimise intensiivsust ja sellele kuluvat aega, mitte ei hinnata läbitud distantsi ega sammude arvu.

Kampaania elluviimisel loodetakse esmatasandi arstide aktiivset osalemist, selgitamaks patsientidele aktiivse liikumise vajadust oma tervise hoidmisel. Kindlasti väärib see algatus järgimist ka Eestis.

 Refereeritud

Lacobucci G. Sedentary lifestyle is putting middle aged health at risk, PHE warns. BMJ 2017;358:j3995