Uudised – veebruar 2016

Üksteisele järgnevate raseduste vahel toimuvate ema kaalumuutuste ja loote surnultsünni ning imikusuremuse vahel on seos

Ema ülekaal ja rasvumine suurendavad loote surnultsünni riski ning selliste emade puhul on täheldatud suuremat imikusuremust. Samas ei ole selge, kas ajutistel kaalumuutustel on samasugune mõju. 2015. aasta lõpus ilmus uuring, kus selgitati esimese ja teise raseduse vahelise aja jooksul toimunud ema kehamassi indeksi (KMI) muutuste mõju loote surnultsünni riskile ja imikusuremusele teise sünnituse ajal.

Uuriti naisi, kes sünnitasid Rootsis oma esimese ja teise lapse ajavahemikul 01.01.1992 kuni 31.12.2012. Uuringuks sobis 587 710 naist, kellest 456 711 (71,1%) naise kohta saadi kogu info, mis oli uuringuks vajalik.Võrreldi naisi, kelle KMI kahe raseduse vahel oli stabiilne (± 1 kg/m2), naistega, kes võtsid raseduste vahel juurde vähemalt 4 kg/m2. Võrreldes stabiilse kehakaaluga naistega esines suurenenud kehakaaluga naiste hulgas rohkem surnultsünde ja imikusuremus oli suurem – suhteline risk vastavalt 1,55 (95% usaldusvahemik (uv 1,23–1,96) ja 1,29 (95% uv 1,00–1,67). Surnultsünni risk kasvab lineaarselt ema suurenenud KMI-ga.

Imikusuremuse risk teise sünnituse ajal suurenes ainult normaalse KMI-ga (< 25 kg/m2) naistel, kes raseduste vahel kaalus juurde võtsid: suhteline risk neil, kes võtsid juurde 2–4 kg/m2, oli 1,27 (95% uv 1,01–1,59), ja neil, kes võtsid juurde rohkem kui 4 kg/m2, 1,60 (95% uv 1,16–2,22). Ülekaalulistel naistel (KMI ≥ 25 kg/m2) vähendas kaalukaotus enne rasedust nende vastsündinud laste suremust.

Uuringu tulemused rõhutavad vajadust vältida kaalutõusu enne rasedust nii normaalkaalus olevatel kui ka ülekaalulistel naistel. Ülekaaluliste naiste puhul on oluline enne rasedust kehakaalu vähendada.

 

Refereeritud

Cnattingius S, Villamor E. Weight change between successive pregnancies and risks of stillbirth and infant mortality: a nationwide cohortstudy. Lancet 2015;S0140–6736(15)00990–3.