Uudised – detsember 2022

Ülekaalulistel lastel ilmnevad MRT-uuringul aju struktuuri ja funktsiooni kahjustuse tunnused

USA Yale’i ülikooli uurijad koostasid käigusoleva noorukite aju arengu uuringu (ABCD study) andmebaasi põhjal 9–10aastatest lastest 5169liikmelise uurimisaluste rühma (51% tüdrukud), kel polnud teadaolevalt varasema ajukahjustuse tunnuseid. Neile tehti aju magnettomograafiline uuring erinevates režiimides ning määrati kehamassiindeksi vastavus vanuse referentsväärtusega (KMI z-skoor). Uurimisalustest hinnati 21% ülekaalulisteks ja 17,6% rasvunuteks.

Analüüsides MRT leiu ja KMI seoseid, selgus, et suurenenud KMI-ga lastel ilmnesid MRT-uuringul aju kahjustuse tunnused – vähenenud aju kortikaalse hallaine tihedus ja ebaühtlaselt muutunud valgeaine signaal. Funktsionaalsel MRT-uuringul tuli ülekaalulistel lastel ilmsiks teatud aju piirkondade funktsionaalse aktiivsuse langus. Uurijate hinnangul viitavad ülekaaluliste laste MRT-uuringu andmed nende aju halvemale tervisele, aju struktuuri ja funktsiooni kahjustusele, millega võib kaasneda kognitiivsete ja teiste vaimsete võimete vähenemine. Kahe aasta möödudes korrati samadel lastel MRT-uuringut samades režiimides. Tulemused ei erinenud varasema uuringu tulemustest.

Autorite hinnangul ei selgita esitatud uuring, kas ajukahjustuse kujunemine on põhjustatud liigse kehakaaluga seotud muutustest organismis või on varasemalt väljakujunenud ajukahjustus vallandanud ülekaalulisusele viivad protsessid.

Uuringu tulemused kanti ette 28. novembril 2022 Põhja-Ameerika Radioloogiaühingu 108. aastakonverentsil.

Allikas

Loclear M. Higher weight is linked to poor brain health in children. Yale News 2022, https://news.yale.edu/2022/11/28/higher-weight-linked-poor-brain-health-children