Uudised – juuni 2015

Ülekaalulistel noormeestel on hilisemas elus suurem risk haigestuda soolevähki

Kolorektaalvähk on sageduselt kolmas vähivorm meestel. Viimastel aastatel on avaldatud rohkelt uurimusi selgitamaks mitmesuguste elukondlike, keskkonna- ja toitumisfaktorite seost selle kujunemisega. On leitud, et ülekaalulistel meestel esineb sagedamin kolorektaalvähki, naistel on see seos nõrgem.

Rootsis jälgiti kolorektaalvähki haigestumist aastatel 1969–1976 kaitseväkke kutsutud meeste hulgas. Kaitseväkke kutsumise eelses meditsiinilises uuringus fikseeriti noormeestel muude näitajate hulgas ka kehamassiindeks ja mõõdeti vere SR – settereaktsiooni kiirus. Keskmiselt 35 aastat hiljem selgitati vähiregisri andmete järgi nende haigestumist kolorektaalvähki.

Kokku registreeriti 239 658 mehe andmed. Neist 885 olid haigestunud kolorektaalvähki, 501-l mehel diagnoositi jämesoolevähk ja 384-l pärasoolevähk. Analüüsil selgus, et noores eas ülekaalulistel (BMI 27,5–30) meestel oli kaks korda suurem risk ja rasvunutel 2,4 korda suurem risk haigestuda hiljem kolorektaalvähki, kui nende normkaalulistel eakaaslastel. Samuti kinnitasid andmed, et noormeestel kel uurimise ajal oli SR üle 15 mm/tunnis oli samuti 68%-i võrra suurem, kehakaalust sõltumatu risk haigestuda hiljem kolorektaalvähki.

Kirjeldatud kehakaalu ja kroonilise põletiku seose täpsed mehhanismid kolorektaalvähi kujunemisega vajavad edasisi uurimusi selgitamaks selle haiguse ennetamise võimalusi.

 

Refereeritud

Kantor ED, Udumyan R, Signorello LB, Giovannucci EL, Montgomery S, Fall K. Adolescent body mass index and erythrocyte sedimentation rate in relation to colorectal cancer risk. Gut doi:10.1136/gutni-2014-309007.