Uudised – september 2020

Umbes pooltel SARS-CoV-2 viirusega nakatunutel ei ilmne kliinilisi sümptomeid

SARS-CoV-2 viirusega oli 2020. a 11. septembri seisuga nakatunud üle 27,8 miljoni inimese maailmas ja viiruse esile kutsutud COVID-19 pandeemia ajal on sellesse haigusse surnud 903 000 inimest.

USA teadlased analüüsisid ajavahemikul 19. aprill – 20. mai 2020 PubMedi andmebaasides avaldatud uuringute andmeid, kus käsitleti SARS-CoV-2 viirusega nakatumist ja selle kliinilist sümptomaatikat 11 suletud kogukonnas (näiteks kruiisilaevad, laevad-lennukikandjad, geograafiliselt suletud piirkonnad) ja leidsid, et 40–45%-l juhtudest kulges infektsioon asümptomaatiliselt. Samas võivad asümptomaatilised nakatunud levitada viirust pikka aega, võimalik, et pikemalt kui 14 päeva. Ilmnes ka, et asümptomaatiliselt kulgev infektsioon võib kahjustada kopse. Nii olid ristluslaeval Diamond Princess 46% nakatunutest (331 isikut) asümptomaatilised, kuid 76 isikul neist (54%) leiti kompuutertomograafilisel uuringul kopsudes haiguslikke muutusi. Vaid mõnes uuringus oli algselt asümptomaatilisi isikuid jälgitud ka edaspidi ja ilmnes, et 10%-l neist kujunesid hiljem COVID-19 sümptomid.

Autorid soovitavad COVID-19 leviku perioodil inimesi laialdasemalt testida, et asümptomaatilisi juhte enam avastada ning neid dünaamiliselt jälgida. Infektsiooni levik sõltub suurel määral inimeste käitumisest, oskusest ning valmisolekust kaitsta end ja kaaskodanikke.

Refereeritud

Oran DP, Topol EJ. Prevalence of asymptomatic SARS-CoV-2 infection. Ann Intern Med 2020;173:362–7.