Uudised – märts 2024

Uneapnoega kaasnevad sagedasti mälu- ja mõtlemishäired

USA Neuroloogiaakadeemia tutvustas 7. märtsil 2024 Bostoni meditsiiniakadeemias valminud uuringut uneapnoega patsientidel esinevatest mälu- ja mõtlemishäiretest ning otsustamisraskustest.

Uuringusse oli kaasatud 4257 isikut, kes täitsid ankeedi oma une kvaliteedi (kas esineb norskamist, hingeldust, hingamispause une ajal) ning mäluhäirete (ei suuda meenutada isikute nimesid, hiljutisi sündmusi jms) ja keskendumis- ning otsustamisraskuste kohta.

Kõigist osalejatest esinesid uneapnoele iseloomulikud sümptomid 1079 isikul. Neist 357 (33%) hindasid, et neil on probleeme mälu ja mõtlemisega/otsustamisega. Isikutest, kel ei olnud uneapnoe sümptomeid, hindas 20% endil olevat probleeme mälu ja mõtlemisega. Jättes andmete analüüsil kõrvale muud mälu ja mõtlemist mõjutavad tegurid – vanus, rass, sugu, haridustase – ilmnes 50%-l uneapnoega isikutest sagedamini mälu- ja mõtlemise/otsustamise häireid võrreldes isikutega, kel polnud uneapnoe sümptomeid.

Uuring kinnitab vajadust varakult alustada uneapnoega patsientide ravi respiraatorravi samuti korrigeerida uneapnoed soodustavaid tegureid, näiteks liigset kehakaalu jms.

Uuringu tulemused kantakse ette 13.–18. aprillil toimuval Ameerika Neuroloogiakadeemia aastakonverentsil Denveris ja publitseeritakse teadusajakirjas.

Refereeritud

Sleep apnea symptoms linked to memory and thinking problems. American Academy of Neurology 2024, https://medicalxpress.com/news/2024-03-apnea-symptoms-linked-memory-problems.html