Uudised – august 2021

Unehäiretega seondub suurenenud risk haigestuda mitmetesse südame-veresoonkonnahaigustesse

Insomnia, levinuim unehäire, on esinemissageduselt teine vaimse tervise häire ja see esineb 35–50%-l rahvastikust aasta jooksul. Uuringutega on ilmnenud. et insomnia esinemise risk võib olla geneetiliselt määratud: 1,3 miljoni eurooplase andmete analüüsil leiti 248 üksikut nukleotiidi polümorfismi, mis seondusid insomnia esinemisega.

Hiina uurijad analüüsisid avalikult kättesaadava Ühendkuningriigi andmebaasi andmeil geneetiliselt määratud insomniariskiga isikute seoseid haigestumisega 14 erinevasse südame-veresoonkonnahaigusesse ja 17 kardiometaboolse riskiteguri esinemisega, rakendades Mendeli juhuslikustamise meetodit.

Geneetiliselt määratud insomniariskiga isikutel ilmnes selgelt suurenenud risk haigestuda isheemilisse insulti, transitoorsesse isheemilisse atakki, koronaarhaigusesse, kodade virvendusarütmiasse, südamepuudulikkusesse, arteriaalsesse hüpertensiooni ning erinevatesse trombootilistesse haigustesse. Samuti esinesid mitmed kardiometaboolsed riskitegurid – suurenenud kehamassiindeks, veres triglütseriidide sisalduse kasv ning HDL-kolesterooli madalad väärtused veres – sagedamini geneetiliselt määratud insomniariskiga isikutel.

Uuring kinnitab unehäirete seost suurenenud riskiga haigestuda kardivaskulaarsetesse haigustesse. Otstarbekas on jälgida unehäiretega isikutel kardiovakulaarsete riskitegurite esinemist ja nende muutumist, et neid vajaduse korral õigel ajal korrigeerida.

Refereeritud

Liu X, Li C, Sun X, et al. Genetically predicted insomnia in relation to 14 cardiovascular conditions and 17 cardiometabolic risk factors: a mendelian randomization study. J Am Heart Assoc 2021;10:e020187.