Uudised – märts 2024

USA andmeil esitatakse suveajal sagedamini kaebusi halbade ravitulemuste ja valede otsuste kohta meditsiinis

Paljude uuringutega on näidatud, et üleminekuga suveajale häirub evolutsiooni vältel kujunenud organismi tegevuse ööpäevane rütm (tsirkadiaanrütm), millega kaasnevad unehäired, samuti häired mitmete organite töös.

USA Waco ülikoolis (Texases) tehtud uuringus analüüsiti ajavahemikul jaanuarist 1990 kuni septembrini 2018 USAs esitatud kaebusi ravi- ja käsitlusvigade ning valede finantsotsuste kohta meditsiinis sõltuvalt nende juhtumise ajast suveajal või vööndiajal.

Analüüsiti 288 432 kaebust riikliku meditsiinilise tegevuse andmepanga andmeil. Vööndiajaga võrreldes esines kevadel, esimesel nädalal pärast suveajale üleminekut enam valesid finantsotsuseid, kuid mitte rohkem tõsiseid meditsiinilise tegevuse vigu. Tervikuna aasta lõikes esines 7–8 suveaja kuu jooksul oluliselt rohkem meditsiinilise tegevuse vigu ja valesid finantsotsuseid ning nende kohta esitatud kaebusi kui 4–5 vööndiaja kuu jooksul.

Autorite hinnangul ei selgita uuring põhjusi, miks suveajal esineb meditsiinis rohkem ravivigu ja väärotsuseid. Eeldatavalt ja varasemaid uuringuid arvestades põhjustab organismi tsirkadiaanrütmi nihkumine seni teadaolevatest olulisemaid elutegevuse häireid.

Refereeritud

Gao C, Lage C, Scullin MK. Medical malpractice litigation and daylight saving time. J Clin Sleep Med 2024, doi: 10.5664/jcsm.11038. Online ahead of print.